Prepis nepremičnine

Prepis nepremičnine na otrokaPrepis nepremičnine oz. lastninske pravice na nepremičnini lahko uredimo na več načinov. Največkrat podlago za prepis nepremičnine predstavlja sklenitev pravnega posla, kot je kupoprodajna pogodba za nepremičnino, na podlagi katere prenesemo lastninsko pravico. Cena prepisa nepremičnine je odvisna od različnih dejavnikov in zahtevanih dokumentov za prepis nepremičnine. Postopki pridobitve lastninske pravice na nepremičnin so lahko zapleteni in težko razumljivi. Tako se je v primeru sklepanja pravnih poslov v zvezi z nepremičninami najbolje obrniti na pravnega strokovnjaka oz. odvetnika za nepremičnine, kateri nudi pomoč in svetovanje pri prepisu nepremičnin. Pomaga nam odkriti tudi ali obstajajo tuje stvarne pravice na nepremičninah kot je npr. zastava nepremičnine.

 

Cena prepisa nepremičnine

Tako nas pri prepisu nepremičnine bremeni strošek sestave pogodbe, ki je osnova za prenos lastninske pravice na nepremičnini. Nastanejo tudi stroški v zvezi z vpisom spremembe lastništva v zemljiško knjigo ter stroški plačila overitve zahtevanih listin pri notarju. Cena prepisa nepremičnine pa je odvisna tudi od višine davka, katerega plačilo pa je odvisno od vrste sklenjene pogodbe. Tako je potrebno pri sklenitvi odplačne pogodbe plačati še davek na promet z nepremičninami. Pri sklenitvi darilne pogodbe npr. darovalec prenese na obdarjenca lastninsko pravico na nepremičnini neodplačno in če to stori s sorodnikom, ki je izenačen dediču prvega dednega reda, je obdarjenec davka na promet z nepremičninami oproščen.

 

Prepis nepremičnine na otroka

Če želimo prepisati nepremičnino na otroka, lahko z njim sklenemo darilno pogodbo, saj so sorodniki prvega dednega reda oproščeni plačila davka na darila. Kadar opravimo prepis nepremičnine na otroka, drugega otroka pa izpustimo, bo lahko drugi otrok, v primeru smrti staršev zahteval nujni delež pri dedovanju premoženja, saj se darila praviloma po Zakonu o dedovanju (ZD, UL SRS, št. 15/76) vštevajo v dedni delež. Darilno pogodbo za prepis nepremičnine je potrebno overiti pri notarju, ter biti pri njeni sestavi skrajno pazljivi, saj lahko hitro pride do izpodbijanja darilne pogodbe. Prepis nepremičnine na otroka je potrebo vpisati v zemljiško knjigo.