Ustavne pritožbe, temeljne svoboščine, človekove pravice

Ustavne pritožbe in temeljne svoboščineUstavne pritožbe so najbolj zahtevni del pravosodnega sistema, saj je poleg utemeljitev v pravdnih in upravnih postopkih  potrebno pravilno uveljavljati tudi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin.