Reševanje gospodarskih sporov in sestavljanje pogodb

Gospodarski spori in reševanjeGospodarski spori so praviloma zelo zahtevni spori, saj obsegajo področje predpisov, ki se nanašajo samo na pravne osebe in predpise, ki se nanašajo na vse pravne posle, zato je za reševanje sporov ali predhodno svetovanje potrebno obširno pravno znanje.

  • razgovor s stranko in svetovanje
  • vlaganje tožb in zastopanje pred sodišči pri reševanju gospodarskih sporov iz pogodbenih razmerij
  • sestava gospodarskih pogodb (pogodbe s področja prodaje, dobave, zastopanja, najema, leasinga, zakupa, turizma, prevozov, izvajalskih del, vzdrževanj, kontrole, gradbeništva, zaposlitve, izobraževanj, itd...)
  • drugo ...