Kupoprodajna pogodba za nepremičnine in davek na darilno pogodbo nepremičnine

Kupoprodajna pogodba

Kupoprodajna pogodba za nepremičnine

Kupoprodajna pogodba za nepremičnino je ena izmed najpogostejših pogodb na področju nepremičninskega prava. Kupoprodajna pogodba za nepremičnino mora biti sestavljena nadvse natančno in skrbno, saj v nasprotnem primeru lahko pride do resnih pravnih zapletov, ki se lahko slabo končajo tako za kupca kot za prodajalca. Zato je najpametneje, da sestavo le te prepustimo odvetniku. Kupoprodajna pogodba za nepremičnino je najpogostejši pravni naslov za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah. Kupoprodajna pogodba za nepremičnino (prodajna pogodba) je urejena v Obligacijskem zakoniku. Kupoprodajna pogodba za nepremičnino je pogodba, s katero se prodajalec zavezuje, da bo nepremičnino, ki jo prodaja, izročil kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino. Kupoprodajna pogodba za nepremičnino (prodajna pogodba) mora biti sklenjena v pisni obliki. Prodajna pogodba za nepremičnino, ki jo skleneta zakonca pa mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa. Prodajna pogodba za nepremičnino je pogodba, ki mora vsebovati zemljiškoknjižno dovolilo. Poslovno nesposobne osebe ne morejo izstaviti veljavnega zemljiškoknjižnega dovolila, zato to v njihovem imenu storijo zakoniti zastopniki. Kupoprodajna pogodba za nepremičnino (prodajna pogodba) ima dve bistveni sestavini in sicer določitev predmeta prodaje in kupnine (cene). Kupoprodajna pogodba za nepremičnine je pogodba v kateri je temeljna lastnost prodajalca ta, da kupcu zagotovi pridobitev neobremenjene lastninske pravice. Kupoprodajna pogodba za nepremičnine je torej pogodba s katero prodajalec kupcu omogoči vpis v zemljiško knjigo ter mu zagotovi imeti nepremičnino v posesti, nepremičnino uživati in uporabljati ter z nepremičnino razpolagati. Odvetnik vam bo svetoval in natančno razložil katere podatke in listine potrebujete za sestavo pogodbe, ki jo imenujemo prodajna pogodba. Nepremičnine so seveda najpogosteje predmet navedene pogodbe. Pogodba, ki ne dopušča napak, je vsekakor prodajna pogodba. Nepremičnine, ki so najpogosteje predmet navedene pogodbe, pa so kmetijska zemljišča, zato moramo upoštevati tudi Zakon o kmetijskih zemljiščih.

 

davek na darilno pogodbo nepremičnine

Davek na darilni pogodbo nepremičnine

Davek na darilno pogodbo nepremičnine ureja Zakon o davku na dediščine in darila. Davek na darilno pogodbo nepremičnine je davek katerega zavezanka za plačilo davka je fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki prejme premoženje na podlagi darovanja. Davek na darilno pogodbo nepremičnine je hkrati davek katerega osnova za davek je vrednost v dar prejetega premoženja v času nastanka davčne obveznosti po odbitku dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje ta davek. Davek na darilno pogodbo nepremičnine je davek katerega davčna obveznost nastane na dan sprejema darila. Darilo velja za sprejeto ob podpisani darilni pogodbi. Davek na darilno pogodbo nepremičnine oziroma prihodki od davka pri podaritvi nepremičnin pripadajo občini, kjer je nepremičnina.