DARILNA POGODBA NEPREMIČNINE


Pogodbo, s katero se ena oseba (darovalec) zaveže na drugo osebo (obdarjenca) neodplačno prenesti lastninsko ali drugo pravico ali na drugačen način v breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja, imenujemo darilna pogodba. Nepremičnine so seveda lahko predmet darilne pogodbe.

Eden izmed najpogostejših pravnih poslov, ki jih med seboj sklepajo posamezniki, je prav darilna pogodba. Nepremičnine oziroma lastninska pravica na nepremičninah se pogosto prenaša z darilno pogodbo. Odvetnik vam bo pojasnil tako prednosti kot tudi morebitne slabosti, ki jih prinaša darilna pogodba. Nepremičnine, ki so predmet darilne pogodbe, preidejo v last obdarjenca.

Lastninska pravica na nepremičnini je podvržena vrsti omejitev. Lastninska pravica na nepremičnini pozna omejitve tudi na področju sosedskega prava, ki določa medsebojne pravice in dolžnosti lastnikov ali drugih uporabnikov sosednjih ali prostorsko povezanih nepremičnin. Eden izmed pogostih načinov prehoda lastninske pravice na nepremičninah je prav gotovo darilna pogodba. Nepremičnine, katerih lastninska pravica preide z darovalca na obdarjenca, pa je potrebno vpisati v zemljiško knjigo. Odvetnik vam bo prav tako pojasnil tudi specifične značilnosti, ki jih mora obsegati darilna pogodba.

Nepremičnine, ki bodo predmet darilne pogodbe, so pogosto v prihodnosti povod za spor med dediči. Odvetnik vam bo pojasnil tudi obstoj možnosti preklica darila, ki je predmet darilne pogodbe oziroma, ki ga vsebuje predmetna darilna pogodba. Nepremičnine, ki jih na podlagi darilne pogodbe prejme obdarjenec, so vsekakor lahko predmet preklica darilne pogodbe, saj je darilno pogodbo mogoče preklicati. Odvetnik vam bo na podlagi strokovnih izkušenj pojasnil tudi dejstva glede zahtevane oblike v kateri mora biti sklenjena darilna pogodba. Nepremičnine, ki so predmet darilne pogodbe, so hkrati predmet davka na dediščine in darila, ki ga ureja Zakon o davku na dediščine in darila. Eden izmed najpogostejših načinov urejanja premoženjskega stanja med starši in otroki je prav gotovo darilna pogodba. Nepremičnina, ki je predmet darilne pogodbe, tako preide v last otroka, ki pa se mora z darilom vsekakor strinjati.

darilna pogodba nepremičninedarilna pogodba nepremičnina

DARILNA POGODBA ZA NEPREMIČNINE


Darilna pogodba za nepremičnine je pogodba, s katero se ena oseba (darovalec) zaveže na drugo osebo (obdarjenca) neodplačno prenesti lastninsko ali drugo pravico ali na drugačen način v breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja. Darilna pogodba za nepremičnine je torej pogodba, ki ima za predmet nepremičnino. Darilna pogodba za nepremičnine, ki ima torej za predmet nepremičnino, mora biti sklenjena v pisni obliki, če se sklene med zakoncema, pa v obliki notarskega zapisa. Darilna pogodba za nepremičnine se lahko prekliče zaradi stiske, zaradi hude nehvaležnosti ali zaradi pozneje rojenih otrok. Darilna pogodba za nepremičnine mora vsebovati tudi zemljiškoknjižno dovolilo, pri čemer mora biti podpis darovalca overjen. Eden izmed najpogostejših pravnih poslov je prav darilna pogodba. Nepremičnina oziroma lastninska pravica na nepremičnini se pogosto prenaša z darilno pogodbo, sklenjeno med starši in otroki. Eno najpogostejših vprašanj je davek na darilno pogodbo nepremičnine (pravilneje: davek na dediščine in darila), torej davek, ki se obračuna v primeru sklenitve darilne pogodbe. Davek na darilno pogodbo nepremičnine oziroma davek na dediščine in darila je predmet Zakona o davku na dediščine in darila.