Izvensodne in sodne poravnave

Izvensodne in sodne poravnaveZ izvensodno in sodno poravnavo se je možno izogniti stresom in visokim pravdnim stroškom, zato je priporočljivo najprej ugotoviti in izkoristiti možnosti za poravnavo pred začetkom pravdnega postopka, če pa pravda že poteka pa ravno tako poizkusiti s sodno ali izvensodno poravnavo.

  • poskus reševanja medsebojnih sporov pred dolgotrajnimi in zato dragimi sodnimi postopki s pisnimi predlogi nasprotni stranki
  • prizadevanje za sporazumno rešitev sodnega spora oz. sodno poravnavo