Delovna zakonodaja pri delovnih razmerjih

Delovna zakonodaja je zaradi svoje specifičnosti in mnogih sprememb v zadnjih letih izjemno zahtevno pravno področje, kjer še vedno ni zadovoljive  sodne prakse, ki bi olajšala ugotavljanje možnosti za uspeh oziroma pojasnjevala že omenjene pomanjkljivosti zakonov in drugih predpisov. Velikokorat celo strokovnjaki na tem področju ne moremo ugotoviti namena zakonodajalca, zato je potrebno poznati morebitne že ustaljene rešitve in uporabljati že uveljavljeno sodno prakso na podobnih primerih.

  • razgovor s stranko in svetovanje
  • zastopanje v sporih v zvezi s pogodbami o zaposlitvi (sklenitev, prenehanje) in pravicami, obveznostmi in odgovornostmi iz delovnega razmerja
  • drugo ...