Zakonska zveza (razveza) in družinska razmerja

Spori iz družinskih razmerij so praviloma za vse zelo travmatični in psihično obremejujoči, kar se zaradi dolgotrajnosti postopkov samo še stopnjuje. Če je le možno, si je potrebno prizadevati spor rešiti sporazumno, z medsebojnim popuščanjem, ker se je le na ta način možno izogniti hudim zameram, ki običajno najbolj prizadanejo otroke. V nasprotnem primeru pa je potrebno čim bolj zavarovati koristi otrok in v tej smeri narediti vse, kar je možno.

  • razgovor s stranko in svetovanje
  • razveza zakonske zveze
  • varstvo in vzgoja skupnih otrok
  • preživljanje
  • stiki z otroki
  • premoženjska razmerja med zakonci
  • zastopanje v sodnih postopkih in mediacijah
  • drugo ...