Odvetniška pisarna Žagar | reševanje sporov, pravna vprašanja

Odvetniška pisarna že več kot poldrugo desetletje opravlja svoje storitve v starem delu Ljubljane. Že v letu 1993 je z delom v omenjeni pisarni pričela odvetnica Vlasta Žagar, kasneje pa se ji je kot univ. dipl. iur.  pridružila še hčerka Živa Žagar.

Pri opravljanju storitev odvetniške pisarne se ravnamo po načelih in pravilih kodeksa odvetniške poklicne etike, ki vključuje tudi korektnost, poštenost, zanesljivost in prijaznost, vedno pa je spoštovana dolžnost varovanja poklicne tajnosti.

Našo stranko o poteku zadeve redno obveščamo, na njeno željo pa ji posredujemo tudi vse pisne izdelke. Vedno je možen vpogled v stanje zadeve, stranko pa si prizadevamo čim bolj razumljivo poučiti o dejanskem stanju in pravnih vprašanjih.

Poleg zastopanja pred sodišči, upravnimi državnimi in drugimi organi, pisarna zagotavlja korektno svetovanje in poizkuša ter pomaga spore reševati še pred udeležbo (postopki) na sodiščih.

Odvetniška pisarna ŽagarReševanje sporov in pravna vprašanja