Sodna praksa pri izvršbah, izterjavah in odplačilu dolgov

Izterjava dolgov zahteva veliko aktivnosti in vztrajnosti, ker dolžniki običajno naredijo vse, da se izognejo plačilu svojih dolgov.

  • razgovor s stranko in svetovanje
  • vložitev predloga za izvršbo
  • kontaktiranje in sodelovanje z izvršitelji
  • raziskovanje nadaljnjih možnosti za nadaljevanje izvršbe
  • predlaganje nadaljevanja izvršilnega postopka z novimi (dodatnimi) izvršilnimi sredstvi
  • poizvedbe o lastništvu dolžnikovih nepremičnin, lastništvu dolžnikovega motornega vozila, dolžnikovih transakcijskih računih ter njegovem prebivališču in zaposlitvi
  • zastopanje pred sodišči
  • zastopanje pri mediaciji
  • drugo ...