Darilna pogodba za nepremičnine

Darilna in kupoprodajna pogodba za nepremičnine

S sklenitvijo darilne pogodbe za nepremičnine, darovalec prenese lastninsko pravico na nepremičnini na obdarjenca neodplačno, nasprotno pa pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe za nepremičnine pride do prenosa lastninske pravice odplačno.

 

Sklenitev darilne pogodbe za nepremičnino

Darilna pogodba za nepremičnino mora biti sklenjena v pisni obliki. Po sklenitvi darilne pogodbe za nepremičnino steče postopek za odmero davka na darilo. Davčni zavezanec je vsaka fizična ali pravna oseba zasebnega prava, katere premoženje se poveča. Osnova za davek je vrednost podarjenega premoženja. Obdarjenec, ki pridobi nepremičnino kot darilo in je izenačen dediču prvega dednega reda, je oproščen plačila davka na darilo, tako kot je dedič prvega dednega reda oproščen plačila davka na dediščino oz. v tem primeru davka na dedovanje nepremičnin. Davek na darila se obdarjencu odmeri z odločbo davčnega urada. Obdarjenec mora prejem darila napovedati v 15-ih dneh od sklenitve darilne pogodbe. O sklenitvi darilne pogodbe za nepremičnino se obvesti davčni urad, kjer nepremičnina leži.

 

Sklenitev kupoprodajne pogodbe za nepremičnino

Kupoprodajna ali prodajna pogodba je pogodba, s katero se prodajalec zaveže, da bo nepremičnino, ki jo prodaja, izročil kupcu. Kupec bo tako pridobil lastninsko pravico na nepremičnini odplačno, kar pomeni, da se zavezuje, da bo prodajalcu plačal dogovorjeno kupnino. Za prenos lastninske pravice s kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, se zahteva veljavnost sklenjenega pravnega posla, zemljiškoknjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo. Ko sklepamo kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, potrebujemo tudi potrdilo o namenski rabi zemljišča, katerega nam izda občina, kjer nepremičnina leži. Tudi to morajo stranke v 15-ih dneh po sklenitvi predložiti davčnemu organu (Finančna uprava RS) na območju, kjer nepremičnina leži. Vrednost nepremičnine, ki je določena v prodajni pogodbi, je osnova za odmero davka na promet nepremičnin. Davčni organ lahko oceni, da je določena vrednost prenizka in sam določi tržno vrednost nepremičnine. Tako davek predstavlja 2% od davčne osnove, torej od prodajne cene določene v prodajni pogodbi za nepremičnine. Kadar dediščina, ki jo dedujejo dediči drugega dednega reda ali ostali, obsega tudi nepremičnino, je davčna stopnja za odmero davka na dedovanje nepremičnine od 5% do 39%. Enako velja za druge obdarjence pri sklenitvi darilne pogodbe za nepremičnine.