Odškodninski zahtevki pri odškodninskem pravu

Odškodninsko pravo in zahtevkiZ odškodninami se ukvarja že množica gopodarskih družb, ki oglašujejo svoje “uspešne in pravične ”  storitve, pri čemer “pozabijo “ potencialne stranke opozoriti, da nimajo zavarovane odgovornosti za primer škode, ki jo povzročijo oškodovancu zaradi napak pri svetovanju, višini dogovorjene odškodnine ali sporih pred sodiščem.

  • razgovor s stranko in svetovanje
  • vložitev odškodninskega zahtevka
  • zastopanje pred sodišči in zavarovalnicami
  • drugo ...