Izročilna pogodba za nepremičnineDarilna in izročilna pogodba za nepremičnine

Z sklenitvijo darilne pogodbe za nepremičnine, darovalec neodplačno prenese lastninsko pravico na obdarjenca. Z izročilno pogodbo izročitelj razdeli svoje premoženje med svoje potomce, pred svojo smrtjo. 

 

Darilna pogodba za nepremičnino

Kadar želimo z darilno pogodbo za nepremičnino obdariti potomca prvega dednega reda, je ta oproščen davka na darilo. Darilno pogodbo, v primeru hude nehvaležnosti obdarjenca po sklenitvi pogodbe, pa lahko darovalec ali celo njegov dedič prekliče. Razlog za preklic darilne pogodbe o nepremičninah je lahko tudi preklic zaradi stiske, če darovalec, po sklenitvi pogodbe pride v položaj, kjer je ogroženo njegovo življenje ali preklic zaradi pozneje rojenih otrok, če otrok prej ni imel. Darilna pogodba za nepremičnino med zakoncema mora biti sklenjena v notarskem zapisu.  Pri sestavi darilne pogodbe za nepremičnine, je zaradi velikih možnosti izpodbijanja, treba biti zelo pazljiv oz. si je najbolje poiskati pomoč kar pri odvetniku za nepremičnine. V primeru da je darovalec s sklenitvijo darilne pogodbe obdaril svoje sorodnike od drugega dednega reda naprej ali druge osebe, je stopnja za odmero davka  5% do 39% glede na vrednost nepremičnine. Davek na promet z nepremičninami se pri kupoprodajni pogodbi za nepremičnine plačuje po stopnji 2% od davčne osnove.

 

Izročilna pogodba za nepremičnine

Izročilna pogodba imenovana tudi pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja mora biti sklenjena izključno v obliki notarskega zapisa. Sklepa se lahko le med izročiteljem in njegovimi potomci, posvojenci ter njihovimi potomci. Stroški izročilne pogodbe za nepremičnine, so nekoliko večji kot stroški kupoprodajne pogodbe za nepremičnine. Prevzemnik na podlagi izročilne pogodbe za nepremičnine postane lastnik nepremičnine, izročitelj pa si lahko v zameno za izročeno premoženje zase in za ali za svojega zakonca zagotovi določene pravice, kot npr. dosmrtno rento, pravico do ustrezne nege, do pomoči ob bolezni, pravico do dosmrtnega bivanja v prostorih nepremičnine itd. Z razdelitvijo se morajo strinjati vsi izročiteljevi potomci. Kadar eden izmed potomcev ne da privolitve, se štejejo tisti deli premoženja, ki so bili izročeni drugim potomcem, za darila. Izročitelj pa lahko v primeru hude nehvaležnosti ali če potomec ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti preživnine do izročitelja, izročilno pogodbo za nepremičnine, prekliče.