SPORAZUMNA RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE


Sporazumna razveza zakonske zveze Sporazumna razveza zakonske zveze je razveza, ko se zakonca sporazumeta glede razveze njune zakonske zveze. Sporazumna razveza zakonske zveze je tako eden izmed dveh možnih načinov razveze zakonske zveze zakoncev. Sporazumna razveza zakonske zveze vsekakor predstavlja miroljuben način razveze ter ugodno vpliva na vse vpletene, tako na sprte zakonce kot tudi na njune skupne otroke. Sporazumna razveza zakonske zveze se doseže s predložitvijo sporazuma na pristojno sodišče. Sporazumna razveza zakonske zveze je izredno priporočljiva, saj poteka na miroljuben način, pri čemer se izognemo predvsem hudim občutkom jeze, ki vsekakor nastalo situacijo zgolj poslabšujejo. Sporazumna razveza zakonske zveze vsekakor močno pripomore k manjšemu stresu, kateremu so izpostavljeni tudi otroci sprtih zakoncev, ki se najpogosteje znajdejo v hudi čustveni stiski. Sporazumna razveza zakonske zveze poteka pred pristojnim sodiščem, pri čemer je zanjo značilno, da zaradi samega sporazuma med zakoncema poteka hitreje kot razveza zakonske zveze na podlagi tožbe. Pogosto je edini način ureditve skrhanih medsebojnih zakonskih odnosov prav  razveza zakonske zveze. Delitev premoženja med zakoncema je mogoče doseči tudi na sporazumen način. Zakonca pogosto spoznata, da je bila edina pozitivna rešitev prav razveza zakonske zveze delitev premoženja pa nemalokrat doprinese k še hujšim medsebojnim trenjem.


RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE


razveza zakonske zveze s tožboRazveza zakonske zveze je življenjska situacija za katero lahko trdimo, da se pojavlja vse pogosteje. Kaj je razlog temu, ne vemo. V starih časih razveza zakonske zveze ni bila pogosta ter je bila moralno nesprejemljiva tudi v takratnem okolju. Razveza zakonske zveze je mogoča zaradi nevzdržnosti zakonske zveze, pri čemer lahko razvezo zahteva tudi zakonec, ki je za nevzdržnost kriv. Razveza zakonske zveze je mogoča tako na podlagi sporazuma kot tudi na podlagi tožbe, ki ju je potrebno vložiti na pristojno sodišče. Razveza zakonske zveze je obdobje, ki je izredno stresno za oba zakonca ter njune otroke, ki pogosto prav sebi pripisujejo krivdo za razhod staršev, zato se je priporočljivo v tem obdobju z otroki še posebej veliko pogovarjati ter pojasniti vzrok za razvezo med staršema. Razveza zakonske zveze s tožbo je način razveze, ki je vsekakor veliko bolj obremenilen za otroke. Razveza zakonske zveze s tožbo pa seveda tudi med sprta zakonca vnaša še dodatna čustva jeze, ki so vsekakor nekonstruktivne narave. Pogosto je edini način za dokončno razrešitev spora med zakoncema prav razveza. Delitev premoženja je vsekakor pomemben del samega postopka. Sprta zakonca pogosto v prihodnosti spoznata, da je bila med njima edina možna rešitev prav razveza delitev premoženja pogosto trenutno zaostrene odnose zakoncev le še poslabša.