Razveza delitev premoženja

Pogosto se zgodi, da se zakonska partnerja znajdeta v življenjskem obdobju neskončnih prepirov, ko je žal mogoča in tudi najprimernejša le še razveza. Delitev premoženja v tem primeru imenujemo delitev skupnega premoženja, ki pa vodi v še hujši spor med zakoncema. Zaradi nevzdržnosti zakonske zveze je vsekakor mogoča razveza. Delitev premoženja (natančneje delitev skupnega premoženja) se lahko opravi z vložitvijo tožbe, pri čemer tožbo lahko vloži tudi zakonec, ki je kriv za nevzdržnost zakonske zveze. Razvezo zakonske zveze je mogoče doseči tudi na sporazumen način. Najboljša rešitev za izboljšanje življenjskih pogojev med zakoncema, pa je pogosto prav razveza. Delitev premoženja, ki sledi, je izredno stresna za oba (največkrat) sprta zakonca. Prisotna so namreč močna čustva jeze, pa tudi čustvene potrtosti. V kolikor se zakonca lahko sporazumeta glede delitve skupnega premoženja ter koristi skupnih otrok, je najboljša rešitev sporazumna  razveza zakona. Delitev premoženja se v tem primeru med zakoncema prav tako doseže sporazumno. Razvezo zakonske zveze mnogi laično poimenujejo razveza zakona. Delitev premoženja je tako del postopka razveze zakonske  zveze. Zakonca pogosto v prihodnosti spoznata, da je bila zanju še najboljša rešitev prav razveza. Delitev premoženja (delitev skupnega premoženja), ki sledi njuni izredno težki odločitvi glede razveze, pa je korak, ki navadno zanju predstavlja še hujša medsebojna trenja, obstajajo pa tudi primeri, ko se zakonca o delitvi pogovorita ter dogovorita na miroljuben način. Razveza in delitev premoženja skoraj brez izjeme povzročata hudo čustveno obremenitev obeh zakoncev, pri čemer pomaga tudi obisk odvetnika. Hudo je, da so v obdobju razveze zakonske zveze najbolj izpostavljeni predvsem otroci, pri čemer na njihova čustva izredno obremenilno vpliva prav razveza. Delitev premoženja, torej skupnega premoženja med zakoncema, bi zato že zaradi koristi mladoletnih otrok morala potekati na razumen način, saj otroci močno trpijo, pri čemer je za njihov čustveni nemir ter pogosto tudi neuspeh v šoli kriva prav razveza. Delitev premoženja, ki ga razumna zakonca zmoreta doseči na sporazumen način, je vsekakor izredno dobrodošla za vse vpletene ter brez dvoma pripomore k hitrejši rešitvi zadeve. Stanje, ki povzroča hude notranje napetosti ter močna čustva jeze med sprtima zakoncema je prav gotovo  razveza. Delitev premoženja zato zakonca lahko opravita na način, da pisen in od notarja overjen sporazum glede delitve skupnega premoženja, predložita predlogu za sporazumno razvezo zakonske zveze. Razveza in delitev premoženja sta tako razlog za obisk odvetnika, ki vam bo s svojim pravnim znanjem v veliko pomoč in podporo.

razveza delitev premoženja

 

 Sporazumna razveza zakonske zveze

 

Sporazumna razveza zakonske zveze je eden izmed dveh možnih načinov razveze zakonske zveze. Drug način, ki ga imata na voljo sprta zakonca, je razveza zakonske zveze na podlagi tožbe. V času do glavne obravnave si zakonca lahko še premislita in tožbo za razvezo umakneta ter razvezo nadaljujeta na podlagi medsebojnega sporazuma, kar imenujemo  sporazumna razveza zakonske zveze, lahko pa z razvezo ne nadaljujeta. Sporazumna razveza zakonske zveze je hkrati razveza, ko se zakonca morata sporazumeti glede skupnega premoženja. Sporazumna razveza zakonske zveze je torej način razveze, ko se morata zakonca prav tako sporazumeti tudi glede varstva, vzgoje ter preživljanja skupnih otrok. Sporazumna razveza zakonske zveze terja tudi sporazum glede preživljanja nepreskrbljenega zakonca po razvezi, če bo eden izmed njiju ostal brez sredstev za preživljanje. Obdobje, ki je za oba zakonca izjemno težko, je razveza zakonske zveze. Delitev premoženja pa je vsekakor hitrejša prav v primeru sporazumne razveze zakonske zveze. Za sprta zakonca je pogosto najboljša rešitev prav razveza zakonske zveze. Delitev premoženja (delitev skupnega premoženja), je korak, ki navadno zanju predstavlja še hujša medsebojna trenja, zato je sporazumna razveza zakonske zveze izredno moder način reševanja njunih medsebojnih nasprotij.

 

sporazumna razveza zakonske zveze