Sporazumna razveza izvenzakonske skupnosti

Sporazumna razveza zakonske zveze in delitev premoženjaSporazumna razveza zakonske zveze je eden izmed dveh možnih načinov razveze, pri čemer razveza zakonske zveze s tožbo predstavlja drug možen način razveze zakonske zveze. Sporazumna razveza zakonske zveze se doseže s predložitvijo sporazuma na pristojno sodišče, pri čemer je potrebno poudariti, da je sporazumna razveza zakonske zveze vsekakor priporočljivejša, saj pomeni kompromis med sprtima zakoncema. S tega vidika je sporazumna razveza zakonske zveze vsekakor način, s katerim se sprta zakonca izogneta nadaljnjim konfliktom, česar razveza zakonske zveze s tožbo ne ponuja. Sporazumna razveza zakonske zveze je način razveze zakonske zveze, ki močno pripomore tudi glede koristi mladoletnih otrok, saj so med staršema trenja veliko manjša. Sporazumna razveza zakonske zveze pred pristojnim sodiščem poteka veliko hitreje kot razveza zakonske zveze na podlagi tožbe, saj poteka na miroljuben način, zaradi česar se zakonca izogneta hudim občutkom jeze, kar pripomore k dejstvu, da posledično na sodišče ne vlagata velike količine nepotrebnih vlog. Sporazumna razveza zakonske zveze je zaradi tega posledično tudi veliko prijetnejši način razveze zakonske zveze, saj je vzdušje v družini v obdobju razveze izredno vedno napeto ter mučno za vse vpletene. Najpogosteje sprta zakonca ugotovita, da je edini način za kvalitetnejše nadaljnje življenje prav razveza zakonske zveze. Postopek razveze zakonske zveze ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, katerega predmet je med drugim tudi razveza zakonske zveze. Postopek pred pristojnim sodiščem je mogoče sprožiti tako na podlagi tožbe, kot tudi na podlagi sporazuma med zakoncema.

RAZVEZA IZVENZAKONSKE SKUPNOSTI

razveza izvenzakonske skupnosti s tožboRazveza izvenzakonske skupnosti ni mogoča, saj ni prišlo do formalnega sklenitve zakonske zveze pred Matičnim uradom. Razveza izvenzakonske skupnosti tako posledično tudi ni potrebna, kljub dejstvu, da sta zakonska zveza in zunajzakonska skupnost zakonsko povsem izenačeni. Razveza izvenzakonske skupnosti oziroma dejstvo razhoda zunajzakonskih partnerjev je pomembno v kontekstu varovanja otrokovih koristi. Zunajzakonska partnerja seveda prebivata v skupnem gospodinjstvu, pri čemer imata največkrat tudi otroke. V tem primeru je dobro, da ob razhodu poskrbita za koristi skupnih mladoletnih otrok ter pred pristojnim sodiščem uredita tako skrbništvo kot tudi stike ter preživnino glede njunih mladoletnih otrok. Razveza izvenzakonske skupnosti je nedvomno obdobje, ki je izredno stresno za oba zunajzakonska partnerja ter njune otroke. Otroci vsekakor krivdo za razhod staršev pripisujejo sebi, kar je izredno travmatično. Uradna razveza izvenzakonske skupnosti sicer res ni mogoča, ker zakonska zveza pravno formalno ni nastala, je pa vsekakor povsem enako boleča kot razveza zakonske zveze. Tako sprta zakonska kot tudi izvenzakonska partnerja pogosto ugotovita, da je najboljša rešitev tako zanju, kot tudi za njune otroke, prav razveza zakonske zveze. Delitev premoženja je vsekakor tudi v tem primeru neizogibna. Največkrat  je edini način ureditve skrhanih medsebojnih zakonskih odnosov prav  razveza zakonske zveze. Delitev premoženja je mogoča tako v primeru razveze zakonske zveze, kot tudi v primeru razhoda zunajzakonskih partnerjev, nedvomno pa je le ta navadno povod k še hujšim sporom.