ZUMNA RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE: KOT SPORAZUM SPRTIH ZAKONCEV


Sporazumna razveza zakonske zveze je razveza zakonske zveze na podlagi sporazuma med sprtima zakoncema. Sporazumna razveza zakonske zveze je mogoča le, če sta se zakonca sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njunih stikih z njimi.  Sporazumna razveza zakonske zveze hkrati pomeni, da sodišče razveže zakonsko zvezo zakoncev, če sta se sporazumela o razmerju do skupnih otrok – sicer razveze ne moreta doseči. Sporazumna razveza zakonske zveze je hitrejša, predvsem pa mnogokrat veliko manj boleča, saj se zakonca s sporazumno razvezo zakonske zveze vsekakor izogneta čustvom sovraštva, ki so pogosto prisotna, ko je zakoncema za razrešitev sporov bližje razveza zakonske zveze s tožbo. Sporazumna razveza zakonske zveze je vrsta razveze, ko mora torej sodišče, preden razveže zakonsko zvezo, ugotoviti, da je s sporazumom zakoncev poskrbljeno za varstvo, vzgojo in preživljanje skupnih otrok ter za stike med njima in otroki v skladu s koristjo otrok, ter pridobiti o tem tudi mnenje Centra za socialno delo. Pri sporazumevanju o razmerju do skupnih otrok pomaga staršema Center za socialno delo v svetovalnem razgovoru. Sporazumna razveza zakonske zveze je torej način razveze zakonske zaveze, pri katerem prav tako sodeluje strokovni sodelavec, ki si v svetovalnem razgovoru zlasti prizadeva, da zakonca uredita medsebojna razmerja do skupnih otrok. Razveza in otroci je namreč področje, ki je za otroke izredno naporno, stresno ter žalostno. Sodišče mora upoštevati tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral, in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice. Tako sta termina razveza in otroci izredno občutljive narave, zaradi česar jima je potrebno nameniti posebno veliko pozornosti. Razveza in otroci sta tako tudi termina, ki ju je potrebno obravnavati z največjo mero skrbnosti ter empatije.

SPORAZUMNA RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE: RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE NA PODLAGI SPORAZUMA

Sporazumna razveza zakonske zveze torej temelji na sporazumu zakoncev, pri čemer mora sodišče predlog za sporazumno razvezo, v primeru, da sporazuma med zakoncema ni, zavrniti, ker ni podan pogoj materialnega prava za sporazumno razvezo. Glede otrok torej sodišče pri sporazumni razvezi zakonske zveze torej ne more odločati. Sporazumna razveza zakonske zveze je hkrati razveza, pri kateri zakon za sporazum o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter tudi za sporazum o stikih z otrokom, ne predpisuje notarske obličnosti. Sporazum o otrocih se torej ne sklepa v obliki notarskega zapisa.  Razveza zakonske zveze s tožbo je tako razveza, ki poteka na podlagi vložene tožbe in ne sporazuma, ki ga pozna sporazumna razveza zakonske zveze. Sodišče mora ugotoviti ali je sporazum v korist otrok. V kolikor sodišče ugotovi, da sporazum ni v korist otrok, le tega ne sprejme in predlog za sporazumno razvezo zavrne. Sporazumna razveza zveze je hkrati razveza glede katere je potrebno poudariti, da je ugotovitev ali je sporazum zakoncev v otrokovo korist, prepuščena zgolj sodišču in nikakor ne notarju, saj ni v notarjevi pristojnosti ugotavljati korist otroka. Sporazumna razveza zakonske zveze pa je hkrati razveza, ko se morata zakonca sporazumeti tudi glede skupnega premoženja. Z razliko glede sporazuma zakoncev o skupnih otrocih, pa morata sprta zakonca skleniti sporazum o delitvi skupnega premoženja v obliki izvršljivega notarskega zapisa. Sporazumna razveza zakonske zveze je hkrati razveza, ko morata zakonca sodišču predložiti tudi sporazum v obliki notarskega zapisa o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja, in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen. Razveza zakonske zveze s tožbo je torej nasprotno od sporazumne razveze zakonske zveze, razveza, ko eden izmed zakoncev na pristojno sodišče vloži tožbo na razvezo zakonske zveze. Razveza zakonske zveze s tožbo je tako razveza, ko je spor med zakoncema tako hud, da sporazum med njima ni mogoč. Razveza zakonske zveze s tožbo je vsekakor mnogo težji način reševanja sporov med sprtima zakoncema.

Sporazumna razveza zakonske zveze ŽagarRazveza zakonske zveze s tožbo

 

ZAKONSKE ZVEZE KOT ZAČETEK NOVEGA ŽIVLJENJA

Razveza zakonske zveze je skladno s slovenskim pravnim sistemom možna na dva načina. Razveza zakonske zveze je tako mogoča na podlagi sporazuma med zakoncema, pri čemer pa je potrebno izpostaviti, da pogosto, zaradi hudih čustev jeze med sprtima zakoncema, sporazum med njima ni mogoč. Razveza zakonske zveze je v tem primeru mogoča na podlagi tožbe. V mnogih primerih je odrešujoča prav razveza. Začetek novega življenja je pogosto možen šele po razhodu sprtih zakoncev. Rešitev medsebojnih sporov ter vsakodnevnih prepirov predstavlja razveza. Začetek novega življenja je najprej seveda boleč, hkrati pa odrešujoč in povezan z večjim notranjim mirom. Razveza zakonske zveze oziroma način razveze zakonske zveze je torej v celoti prepuščen odločitvi sprtih zakoncev. Razveza zakonske zveze je mogoča kadarkoli. Razveza zakonske zveze je prav tako mogoča tudi, ko le to predlaga zakonec, ki je za nevzdržnost zakonske zveze kriv. Ko razmere v zakonskem življenju škodijo tudi zdravju, je torej močno priporočljiva razveza. Začetek novega življenja je namreč mogoč šele, ko zakonca uredita medsebojna razmerja.

RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE S TOŽBO

Razveza zakonske zveze je mogoča tudi z vložitvijo tožbe na pristojno sodišče.  Razveza zakonske zveze na tožbo oz. na podlagi tožbe je mogoča kadarkoli, priporočljivo pa je, da pri le tej sodeluje odvetnik. Starša se pri razvezi zakonske zveze na tožbo lahko sporazumeta o vzgoji in varstvu skupnih otrok v korist otrok. Razveza zakonske zveze na tožbo je vsekakor veliko bolj stresen način razveze zakonske zveze, saj sprti zakonci v tožbi ter pripravljalnih vlogah, ki sledijo, pogosto žalijo drug drugega.