RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE S TOŽBO

Razveza zakonske zveze s tožboNekoč srečna zakonska partnerja se včasih znajdeta v čustveni situaciji, ko je žal mogoča in tudi najprimernejša le še razveza zakonske zveze delitev premoženja tako v nadaljevanju pogosto vodi v še hujši spor med zakoncema. Najboljša rešitev za umiritev nenehnih nesoglasij med zakoncema, pa je pogosto prav razveza zakonske zveze. Delitev premoženja, ki sledi, je izredno stresna za oba (največkrat) sprta zakonca, saj so prisotna močna čustva jeze. Razveza zakonske zveze s tožbo je ena izmed dveh možnosti, ki ju ima na voljo vsak zakonec. Druga možnost je sporazumna razveza zakonske zveze. Razveza zakonske zveze s tožbo poteka na način, da tožbo na razvezo zakonske zveze na pristojno sodišče vloži vsak izmed zakoncev, torej tudi zakonec, ki je za nevzdržnost zakonske zveze kriv. Razveza zakonske zveze s tožbo oziroma razveza na podlagi vložitve tožbe je postopek, ki poteka pred pristojnim sodiščem. Razveza zakonske zveze s tožbo je postopek tekom katerega sodišče tožbo na razvezo pošlje pristojnemu centru za socialno delo, ki tudi v tem primeru opravi svetovalni razgovor. Tak razgovor ni potreben, če je eden izmed zakoncev duševno bolan ali nesposoben za razsojanje, če oba zakonca ali eden od njiju živi v tujini ali, če se razveza zahteva zavoljo tega, ker je eden izmed zakoncev pogrešan. Prav tako razgovora ni, če zakonca nimata otrok. Razveza zakonske zveze s tožbo oziroma sam potek postopka pri vložitvi tožbe na razvezo je takšen, da sodišče v sodbi o razvezi odloča tudi, kako bo po razvezi z varstvom, vzgojo in preživljanjem otrok. Razveza zakonske zveze s tožbo je način razveze zakonske zveze, ko se lahko zakonca, prav tako kot v primeru sporazumne razveze, sama sporazumeta o otrocih, sodišče pa sporazum spremeni, če presodi, da ni v skladu s koristmi otrok. V sodbi bo sodišče določilo tudi preživnino za otroke in po potrebi tudi preživnino za zakonca, ki bi po razvezi ostal brez sredstev za preživljanje in je nesposoben za delo ali nezaposlen in se ne more zaposliti. Razveza zakonske zveze s tožbo je vsekakor način razveze zakonske zveze, katere potek in sam postopek je veliko težji za vpletena zakonca kot sporazumna razveza zakonske zveze.

 

 

POGODBA O RAZDELITVI SOLASTNINE

pogodba o razdelitvi solastninePogodba o razdelitvi solastnine oziroma sporazum je pisni dogovor med solastniki o razdelitvi solastnine. Razdelitev solastnine oziroma delitev solastnine je pravica solastnikov, da lahko kadarkoli zahtevajo delitev. Pogodba o razdelitvi solastnine oziroma sporazum o delitvi solastnine omogoča, da se solastniki izognejo dolgotrajnemu postopku na sodišču, ki v nepravdnem postopku odloči o načinu delitve solastnine. Razdelitev solastnine (delitev solastnine) je torej sprva mogoče doseči na sporazumen način, kar je vsekakor tudi najbolj priporočljivo, saj se solastniki s tem izognejo tudi visokim sodnim stroškom. Pogodba o razdelitvi solastnine oziroma sporazum o delitvi je zavezovalni posel, ki mora biti sklenjen v pisni obliki, podpisati pa ga morajo vsi solastniki. Pogodba o razdelitvi solastnine oziroma sporazum je torej prvi korak pri uresničevanju želje solastnikov, da bi prišlo do delitve solastnine, vendar pa je potrebno upoštevati pravilo, da se delitev solastnine ne sme zahtevati ob neprimernem času. Med delitev solastnine torej štejemo tudi razdelitev nepremičnin, torej nepremičnin, glede katerih ima solastnik načelno priznano neodtujljivo pravico do delitve. Delitvi solastnine, kamor sodi tudi razdelitev nepremičnin, ki so v solastnini, se lahko solastnik za krajši čas odpove, vendar je odpoved delitvi le kratkotrajna. Pogodba o razdelitvi solastnine je vsekakor sporazum, pri katerem morajo obvezno sodelovati vsi solastniki, saj se lahko le vsi skupaj sporazumejo o načinu delitve.