Razveza zakonske zveze

ločitev ali s pravnimi besedami razvezaRazveza zakonske zveze je mogoča tako na podlagi sporazuma med zakoncema kot tudi na podlagi vložitve tožbe. Razveza zakonske zveze s tožbo oziroma na podlagi tožbe pomeni, da eden izmed zakoncev na pristojno sodišče vloži tožbo na razvezo zakonske zveze. Razveza zakonske zveze s tožbo je vsekakor mnogo bolj boleč način razveze, saj so čustva sprtih zakoncev že zgolj zaradi dejstva vložitve tožbe mnogokrat še poglobljena z dodatnimi čustvi jeze. Razveza zakonske zveze je mogoča kadarkoli. Prav tako je mogoča razveza zakonske zveze tudi v primeru, ko se želi razvezati zakonec, ki je kriv za nevzdržnost zakonske zveze. Razveza zakonske zveze je vsekakor izjemno stresna tako za sprta zakonca, kot tudi za njune mladoletne otroke. Razveza zakonske zveze za otroke sprtih zakoncev pomeni obdobje notranje stiske ter strahu, pri čemer je le ta pogosto tudi vzrok za slabši učni uspeh ter vsesplošno potrtost. Vsekakor otroci največkrat ne morejo razumeti, da je najboljša rešitev za njihovo družino razveza zakona. Delitev premoženja sprtih zakoncev za otroke prav tako predstavlja nepojmljivo hudo breme. Razveza zakonske zveze oziroma postopek razveze zakonske zveze vedno poteka pred pristojnim sodiščem. Razveza zakonske zveze na podlagi sporazuma med zakoncema, ki ga vložita na sodišče, poteka veliko bolj umirjeno ter posledično hitreje. Vsekakor je v mnogih primerih najboljša rešitev prav razveza zakona. Delitev premoženja v postopku razveze, ki poteka na sporazumen način, vsekakor predstavlja manjša medsebojna trenja. Obdobje, ki ga zaznamuje ogromno število medsebojnih nesoglasij ter sporov je nedvomno razveza zakonske zveze ali kot to poimenujejo laiki, razveza zakona. Postopek za razvezo zakonske zveze lahko sproži katerikoli izmed zakoncev.

LOČITEV RAZVEZA

razveza zakonske zveze s tožbo

Mnogi razvezo zakonske zveze laično imenujejo ločitev. Razveza zakonske zveze pa je pravilen pravno formalni izraz, pri čemer je znan vzrok poimenovanja z izrazom ločitev. Razveza zakonske zveze je namreč nekoč pomenila ločitev zakoncev od »mize in postelje« in to je hkrati tudi razlog za laično poimenovanje razveze z izrazom ločitev. Razveza zakonske zveze je mogoča tako na podlagi sporazuma med zakoncema kot tudi na podlagi tožbe na razvezo. Mnogokrat zakoncema ne preostane drugega kot ločitev. Razveza zakonske zveze je kljub slabemu obdobju lahko povod v lepše in kvalitetnejše življenje, ko prepiri ne sodijo več v vsakdan sprtih zakoncev. Nekateri zakonski pari šele v prihodnosti, ko se strasti ter čustva jeze pomirijo, ugotovijo, da je bila najustreznejša rešitev za izboljšanje medsebojnih odnosov prav ločitev. Razveza zakonske zveze je mogoča zaradi nevzdržnosti ter jo lahko zahteva tudi zakonec, ki je za nevzdržnost kriv in je prav zaradi njega nujna razveza zakona. Postopek se prične z vložitvijo tožbe ali sporazuma na pristojno sodišče.