RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE : RAZLOG ZA DELITEV SKUPNEGA PREMOŽENJA

razveza zakonske zvezeRazveza zakonske zveze je mogoča tako na podlagi sporazuma med zakoncema kot tudi na podlagi tožbe, ki jo je potrebno vložiti na pristojno sodišče. Razveza zakonske zveze je hkrati tudi obdobje, ko je potrebno urediti skupno premoženje sprtih zakoncev. Deleža zakoncev na skupnem premoženju sta nedoločena. Če zakonca sporazumno delita skupno premoženje, se tudi sama sporazumeta o višini deležev na skupnem premoženju in o samem načinu delitve premoženja. Razveza zakonske zveze je tako zaradi delitve premoženja med zakoncema, lahko še bolj boleča ter čustveno napornejša. Če se zakonca o delitvi premoženja ne moreta sporazumeti, zahtevata, da določi deleža na skupnem premoženju sodišče. Razveza zakonske zveze je vsekakor težavno obdobje za celotno družino. V slovenski zakonodaji obstaja pravna domneva, da sta deleža na skupnem premoženju enaka. Če zakonca temu nasprotujeta, lahko dokažeta, da sta prispevala k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju. Razveza zakonske zveze je obdobje, ko je potrebno urediti tudi skrbništvo glede skupnih otrok. Tudi v tem primeru se zakonca bodisi sporazumeta glede skrbništva nad skupnimi otroki bodisi pa skrbništvo uredita pred pristojnim sodiščem. Razveza zakonske zveze terja tudi ureditev poteka stikov z mladoletnimi otroki ter določitev višine preživnine. Razveza zakonske zveze je tako postopek, ki v mnogih primerih pomeni težko obdobje za vse vpletene. Mnogokrat je mogoča le še  zakonske zveze. Delitev premoženja natančneje pomeni delitev skupnega premoženja obeh zakoncev. Največkrat zakonci šele kasneje priznajo, da je bila najboljša rešitev prav razveza zakonske zveze. Delitev premoženja nemalokrat povzroči še hujši spor med že sprtima zakoncema.

SPORAZUMNA RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE

Razveza zakonske in izvenzakonske zvezeSporazumna razveza zakonske zveze je način razveze zakonske zveze, ko se zakonca sporazumeta glede razveze zakonske zveze. Sporazumna razveza zakonske zveze poteka na način, da zakonca pred pristojnim sodiščem skleneta sporazum glede skrbništva, stikov ter preživnine skupnih mladoletnih otrok, sporazumno pa uredita tudi skupno premoženje. Sporazumna razveza zakonske zveze tako pomeni hitrejše urejanje medsebojnih razmerij med zakoncema. Sporazumna razveza zakonske je vsekakor mirnejši način reševanja sporov med sprtima zakoncema, ki se morata torej sporazumeti o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok, o preživljanju nepreskrbljenega zakonca, o delitvi skupnega premoženja ter o tem, kateri zakonec bo ostal najemnik stanovanja. Sporazumna razveza zakonske zveze se zaključi z izdajo sodne odločbe. Slovensko pravo z zakonsko zvezo izenačuje tudi zunajzakonsko skupnost, ko izvenzakonska partnerja zakonske zveze ne skleneta pred matičnim uradom, zaradi česar razveza izvenzakonske skupnosti ni mogoča. Razveza izvenzakonske skupnosti tako ne obstaja, saj zakonska zveza nikoli ni bila sklenjena. Mogoča je torej le razveza zakonske zveze. Postopek poteka pred pristojnim sodiščem. V mnogih primerih je najboljša rešitev za pričetek kakovostnejšega življenja zakoncev prav razveza zakonske zveze. Postopek pred pristojnim sodiščem lahko prične kateri koli izmed zakoncev, seveda tudi tisti, ki je za nevzdržnost kriv.


Je področje, ki ga ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Razveza zakonske zveze je izredno pogosta, do nje pa pripelje nezadovoljstvo v zakonu. Spor med zakoncema je pogosto tako hud, da je razveza zakonske zveze hkrati tudi edina možna rešitev. Razveza zakonske zveze je mogoča z vložitvijo tožbe pred pristojnim sodiščem, le to pa je mogoče doseči tudi s sporazumom med zakoncema. Razveza zakonske zveze je mogoča zaradi nevzdržnosti zakonske zveze, zaradi česar le to lahko zahteva kateri koli izmed sprtih zakoncev. Razveza zakonske zveze, ki jo zakonca dosežeta na sporazumen način, je vsekakor lažji način, saj je razveza zakonske zveze na podlagi tožbe veliko težja za vse vpletene, saj nemalokrat preide v medsebojno žaljenje med vpletenima zakoncema. Razveza zakonske zveze je vsekakor dogodek, ki močno prizadene prav otroke sprtih zakoncev. Mnogi navedeni pojem laično poimenujejo ločitev. Razveza zakonske zveze je vsekakor pravilnejši, predvsem pa strokovnejši izraz kot termin ločitev. Razveza vsekakor predstavlja stresno ter mučno obdobje med dvema partnerjema. V življenju pogosto pride do situacije, ko je mogoča le še razveza zakona. Postopek razveze zakonske zveze poteka pred pristojnim sodiščem. Pogosti so torej primeri, ko zakonska zveza postane nevzdržna ter je najboljša rešitev prav razveza zakona. Postopek se prične z vložitvijo tožbe ali sporazuma na pristojno sodišče.

SPORAZUMNA RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE

Sporazumna razveza zakonske zveze je vsekakor mirnejši način reševanja spora in urejanja medsebojnih razmerij med zakoncema. Sporazumna razveza zakonske zveze je način, ki terja veliko mero potrpljenja in razuma, kateri velikokrat pripomore k mirnejšemu razhodu zakonskih partnerjev. Sporazumna razveza zakonske zveze je tako mogoča v primeru, ko oba zakonca premoreta veliko mero razuma, mirnosti in modrosti. Sporazumna razveza zakonske zveze je torej odraz razumnega reševanja spora med zakoncema, zaradi česar pravimo, da je sporazumna razveza zakonske zveze med drugim tudi odraz določene osebnostne zrelosti oziroma moči izogniti se čustvom jeze, ki so vsekakor vedno prisotna.