RAZVEZA IZVENZAKONSKE SKUPNOSTI


ločitev razvezaMatični register se vodi kot centralna računalniška baza podatkov, v katero se vpisujejo matična dejstva, kot so rojstvo, zakonska zveza in smrt, ter druga dejstva za katera tako določa zakon. Zunajzakonska oziroma izvenzakonska skupnost je skupnost dveh partnerjev, ki živita v skupnem gospodinjstvu, vendar zakonske zveze uradno nista sklenila. Izvenzakonska skupnost v matičnem registru ni zabeležena. Razveza izvenzakonske skupnosti tako ni mogoča. Izvenzakonska skupnost je sicer pravnoformalno popolnoma izenačena z zakonsko zvezo, vendar pa ni formalno sklenjena, zato razveza izvenzakonske skupnosti v našem pravnem redu ne obstoji. V matičnem registru so zabeleženi podatki s sklenitvi zakonske zveze: dan, mesec, leto in kraj sklenitve zakonske zveze. Glede zunajzakonske skupnosti oziroma izvenzakonske skupnosti takšni podatki niso na voljo. Razveza izvenzakonske skupnosti pa pravno formalno ni potrebna ter v tem primeru ni potrebno vložiti tožbe za razvezo na pristojno sodišče. Razveza izvenzakonske skupnosti ne obstoja in tudi ni urejena v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Razveza izvenzakonske skupnosti je sicer pogosta tematika ljudi, ki pri le teh poraja tudi določene pomisleke. Zato na tem mestu pojasnjujemo, da le ta v našem pravnem redu ne obstoji. Razveza izvenzakonske skupnosti sicer ni mogoča, v nasprotju s tem pa je razveza zakonske zveze mogoča kadarkoli, pri čemer jo lahko predlaga katerikoli izmed sprtih zakoncev. Razveza izvenzakonske skupnosti ni mogoča iz razloga, ker tudi ni nastala. Izvenzakonska partnerja namreč prebivata v skupnem gospodinjstvu, vendar zakonske zveze formalno nista sklenila. Razveza zunajzakonske skupnosti je torej pojem, ki se sicer prepleta s pojmom razveze zakonske zveze, vendar je hkrati pojem razveza zunajzakonske skupnosti pogosto pojem, ki ga je v praksi potrebno pogosto pojasnjevati. Kar se tiče zakonske zveze, ki zaradi mnogih razlogov med zakoncema razpada, pa je pogosto najpametnejša odločitev prav razveza. Začetek novega življenja je mogoč le, v kolikor sprta zakonca propadajočo zakonsko zvezo končata z ločitvijo, ki jo pravilneje imenujemo razveza začetek novega življenja je namreč mogoč le, če sprta zakonca zaključita nesrečno obdobje svojega življenja in začneta z novim življenjem, kar pa je nedvomno tudi v otrokovo korist.


LOČITEV RAZVEZA


Razveza izvenzakonske skupnostiPojem, ki ga ljudje pogosto uporabljajo v pogovornem jeziku, je ločitev. Razveza zakonske zveze pa je pojem, ki ga uporabljamo v pravni terminologiji. Mnogi zakonski pari tako v času svoje zakonske krize uporabljajo termin ločitev razveza zakonske zveze je v primeru slabih odnosov med zakoncema pogosto tudi najzrelejša odločitev. Kot zanimivost lahko navedemo, da so v starih časih razvezo zakonske zveze enačili z ločitvijo zakoncev »od mize in postelje«. Iz takratnega pojmovanja izhaja današnji, sicer laični pojem, ločitev. Razveza zakonske zveze je mogoča kadarkoli, tožbo za razvezo zakonske zveze pa lahko poda katerikoli izmed zakoncev. V času do glavne obravnave si zakonca lahko še premislita in tožbo za razvezo umakneta. Pojem, ki vsekakor ni pravilen, vendar pa ga vsi zelo dobro poznamo, je ločitev. Razveza zakonske zveze je dopustna, kadar je zakonska zveza iz kateregakoli vzroka postala nevzdržna, pri čemer pa sam pojem nevzdržnosti v zakonu ni opredeljen. Razlog za omajanost je lahko katerikoli in je torej zadostna podlaga za ločitev. Razveza zakonske zveze je torej mogoča zaradi nevzdržnosti, pri čemer ni pomembno kdo je ustvaril nevzdržnost, ker se krivda za razvezo ne ugotavlja. Razveza pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin je tematika o kateri bomo podrobneje pisali v prihodnjih člankih. Razveza pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin je namreč tematika, ki ne sodi neposredno v poglavje o razvezi zakonske zveze, je pa z njo povezanih mnogo vprašanj.