RAZVEZA DELITEV PREMOŽENJA


Nekoč srečna zakonska partnerja se včasih znajdeta v čustveni situaciji, ko je žal mogoča in tudi najprimernejša le še razveza. Delitev premoženja tako v nadaljevanju pogosto vodi v še hujši spor med zakoncema. Zaradi nevzdržnosti zakonske zveze je vsekakor mogoča razveza. Delitev premoženja (natančneje delitev skupnega premoženja) se lahko opravi z vložitvijo tožbe, pri čemer tožbo lahko vloži tudi zakonec, ki je kriv za nevzdržnost zakonske zveze. Najboljša rešitev za umiritev nenehnih nesoglasij med zakoncema, pa je pogosto prav razveza. Delitev premoženja, ki sledi, je izredno stresna za oba (največkrat) sprta zakonca, saj so prisotna močna čustva jeze. V kolikor se zakonca lahko sporazumeta glede delitve skupnega premoženja ter koristi skupnih otrok, je najboljša rešitev sporazumna razveza zakonske zveze. Razveza zakonske zveze s tožbo (natančneje razveza zakonske zveze na podlagi tožbe) je drugi način reševanja spora med zakoncema, ki se jima ni uspelo razvezati na podlagi medsebojnega sporazuma. Naša zakonodaja, kot rečeno, pozna le en razlog za razvezo. To je razveza zakonske zveze zaradi nevzdržnosti. Sporazumna razveza zakonske zveze obsega tako dogovor glede delitve premoženja med zakoncema kot tudi dogovor glede varstva, vzgoje in preživljanja skupnih otrok. Včasih zakonca šele v prihodnosti spoznata, da je bila zanju še najboljša rešitev prav razveza. Delitev premoženja (delitev skupnega premoženja), ki sledi njuni izredno težki izkušnji, pa je korak, ki navadno zanju predstavlja še hujša medsebojna trenja. Razveza in delitev premoženja v skoraj vseh primerih povzročata hudo obremenjeno čustveno stanje obeh zakoncev, zato je dobro obiskati odvetnika. Najhuje je, da so najbolj izpostavljeni predvsem otroci, pri čemer na njihovo čustveno stanje izredno obremenilno vpliva prav razveza. Delitev premoženja, torej skupnega premoženja med zakoncema, bi zato že zaradi koristi mladoletnih otrok morala potekati kolikor je le mogoče umirjeno, saj otroci močno trpijo, pri čemer je za težave, ki se pojavijo v otrokovem notranjem doživljajskem svetu ter njihov notranji čustveni nemir kriva prav razveza. Delitev premoženja, ki ga zakonca lahko dosežeta na podlagi sporazuma, je vsekakor najboljši način tako za njiju kot tudi za njune otroke. Stanje, ki povzroča hude notranje napetosti ter močna čustva jeze med sprtima zakoncema je prav gotovo razveza. Delitev premoženja zato zakonca lahko opravita na način, da pisen in od notarja overjen sporazum glede delitve skupnega premoženja, predložita predlogu za sporazumno razvezo zakonske zveze. Razveza in delitev premoženja sta tako razlog za obisk odvetnika.

 

Razveza delitev premoženja

 

RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE


Razveza zakonske zveze je stanje, ko je za lažjo razrešitev težav med sprtima zakoncema dobro poiskati odvetnika. Razveza zakonske zveze se lahko doseže tudi na način, da zakonca sodišču predlagata sporazumno razvezo. Predlog za sporazumno razvezo lahko sodišču podata zakonca, če sta se sporazumela o delitvi skupnega premoženja in o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o preživljanju nepreskrbljenega zakonca po razvezi (če bo eden izmed njiju ostal brez sredstev za preživljanje). Razveza zakonske zveze je poleg navedenega mogoča tudi z vložitvijo tožbe na razvezo, ki jo na pristojno sodišče lahko vloži katerikoli izmed zakoncev. Razveza zakonske zveze na podlagi sporazuma je možna le, če se zakonca sporazumeta tudi o vseh posledicah. Sporazum glede otrok mora predvsem varovati koristi otrok, kar mora sodišče posebej ugotavljati. Ali res lahko tisti, ki je kriv za razvezo, vloži tožbo, tudi če drugi zakonec temu nasprotuje? Razveza zakonske zveze se lahko zahteva oziroma razvezo zakonske zveze lahko zahteva vsak izmed zakoncev, pri čemer ni pomembno, kdo je za nevzdržnost kriv.

razveza zakonske zveze