RAZVEZA


RazvezaRazveza zakonske zveze je mogoča kadarkoli, predlaga pa jo lahko katerikoli izmed sprtih zakoncev. Razveza zakonske zveze je mogoča tako na podlagi sporazuma med zakoncema kot tudi na podlagi vložitve tožbe na pristojno sodišče. Razveza in delitev premoženja sta pojma, ki se vsekakor tesno prepletata. Če zakonska zveza preneha ali se razveljavi, pri delitvi premoženja, ki sta si ga zakonca pridobila med trajanjem zakonske zveze (torej skupnega premoženja) šteje, da sta njuna deleža enaka, razen če dokažeta, da sta prispevala k skupnem premoženju v drugačnem razmerju. Razveza zakonske zveze pa je hkrati obdobje, ki ni mučno zgolj sprtima zakoncema, pač pa v obdobju razveze najbolj trpijo prav otroci. Razveza in otroci sta torej pojma, ki se prepletata na negativen način, saj prav otroci doživljajo globok stres ter tudi močno notranjo stisko. Razveza in otroci sta prav tako pojma, ki pomenita hudo duševno obremenitev pri otroku sprtih staršev, ki se kaže tudi v obliki hude krivde in ki jo otrok nemalokrat pripisuje prav sam sebi. Razveza zakonske zveze je torej v mnogih primerih, ko skupno življenje zakoncev ni več mogoče, hkrati tudi modra odločitev, ki tako otrokom kot sprtima zakoncema omogoči lepše in mirnejše življenje v prihodnosti. Razveza zakonske zveze je mogoča na podlagi sporazuma, kar pomeni, da se sprta zakonca sporazumno dogovorita glede skrbništva mladoletnih otrok, višine preživnine, glede stikov z otroki ter sporazumno razdelita tudi morebitno skupno premoženje. V kolikor sporazum ni mogoč, je razveza zakonske zveze možna tudi na podlagi vložitve tožbe na razvezo. Razveza zakonske zveze na podlagi tožbe je vsekakor težji ter veliko bolj stresen način urejanja medsebojnih odnosov, ki je vsekakor povezan tudi z večjimi denarnimi stroški. V mnogih primerih je torej edina prava odločitev prav ločitev. Razveza zakonske zveze je pojem, ki je sicer pravno pravilnejši kot pojem ločitev. Razveza zakonske zveze pozna en razlog za razvezo, to je nevzdržnost zakonske zveze. Razveza in delitev premoženja sta pojma, ki ju vsekakor moramo obravnavati v tesni medsebojni povezavi. Premoženje, ki sta ga zakonca pridobila v času trajanja njune zakonske zveze, je njuno skupno premoženje, ki je pogosto dodaten problem, ki vodi do hudih in dodatnih sporov, ko je potrebno skupno premoženje tudi razdeliti.


RAZVEZA IZVENZAKONSKE SKUPNOSTI


razveza izvenzakonske skupnostiIzvenzakonska skupnost je skupnost dveh partnerjev, ki prebivata v skupnem gospodinjstvu ter je pravno povsem izenačena z zakonsko zvezo, ki sta jo sklenila zakonca pred pristojnimi organi. Ureja jo Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Razveza izvenzakonske skupnosti pa pravno formalno ni potrebna, saj v tem primeru ni potrebno vložiti tožbe na pristojno sodišče. Razveza izvenzakonske skupnosti torej ni mogoča, ker zakonska zveza sploh ni bila sklenjena. V kolikor imata izvenzakonska partnerja otroke, pa je vsekakor potrebno urediti medsebojne obveznosti in dolžnosti, ki se tičejo skupnih mladoletnih otrok. Izvenzakonska partnerja le to lahko storita sporazumno, v kolikor pa sporazum ni mogoč, glede navedenega vložita tožbo. Na enak način urejata tudi skupno premoženje oziroma delitev le tega. Razveza izvenzakonske skupnosti torej v najožjem kontekstu, ko govorimo o sami razvezi zakonske zveze, ni mogoča, kajti zakonska zveza pravno formalno tudi ni nastala. Razveza izvenzakonske skupnosti je pojem, ki ga naše pravo ne pozna. Razveza izvenzakonske skupnosti torej v našem pravnem redu ne obstoja. Zunajzakonska partnerja ne potrebujeta formalne razveze zakonske