RAZVEZ ZAKONSKE ZVEZE


Razveza zakonske zveze je mogoča tako z vložitvijo tožbe kot tudi s sporazumom, ko se zakonca sporazumeta o razvezi ter njenih posledicah. Razveza zakonske zveze na podlagi sporazuma se doseže na način, da zakonca sodišču predlagata sporazumno razvezo. Razveza zakonske zveze vsekakor najbolj prizadene prav otroke. Zato je vsekakor priporočljiva razveza zakonske zveze na podlagi sporazuma, ki ga lahko sodišču podata zakonca, če sta se sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o preživljanju nepreskrbljenega zakonca po razvezi (če bo eden izmed njiju ostal brez sredstev za preživljanje). Razveza zakonske zveze na podlagi tožbe pa se doseže z vložitvijo tožbe na pristojno sodišče. Naša zakonodaja pozna samo en razlog za razvezo, to je nevzdržnost zakonske zveze. Ni pomembno kdo je za nevzdržnost kriv, vsak izmed zakoncev ima pravico vložiti tožbo na razvezo. Razveza zakonske zveze je nemalokrat edini način, da sprta zakonca v prihodnosti zaživita mirnejše življenje brez vsakodnevnih sporov, ki močno obremenjujejo tudi otroke. Razveza zakonske zveze, ki jo sprta zakonca želita doseči na sporazumen način, je možna le, če se zakonca sporazumeta tudi o vseh posledicah. Sporazum glede otrok mora varovati koristi otrok, kar sodišče ugotavlja v vsakem posamičnem primeru. Razdelitev solastnine bomo natančneje pojasnili v prihodnjih člankih, pri čemer pa velja poudariti, da gre v primeru razveze za delitev skupnega premoženja razvezanih zakoncev. Razdelitev solastnine (natančneje delitev solastnine) je pojem, ki ga bomo natančneje spoznali pri delitvi premoženja, ki je v lasti dveh ali več solastnikov. Pogodba o razdelitvi solastnine (natančneje sporazum o delitvi solastnine) je sporazum med solastniki, na podlagi katerega dosežejo delitev solastnine. Pogodba o razdelitvi solastnine (natančneje sporazum o delitvi solastnine) je torej pojem, ki ne sodi k razvezi zakonske zveze, saj v tem primeru govorimo o sporazumu glede delitve skupnega premoženja.

 

Razveza zakonske zveze


RAZVEZA DELITEV PREMOŽENJA


V zakonski zvezi dveh zakoncev včasih žal pride do čustvene situacije, ki ji sledi razveza. Delitev premoženja pa je posledica, ki sledi razvezi zakonske zveze. Včasih je torej najboljša rešitev za konstantna nesoglasja med zakoncema, prav razveza. Delitev premoženja, ki sledi, je največkrat najbolj problematično področje za oba (največkrat) sprta zakonca, ki ga je potrebno urediti. Zakonska partnerja se torej znajdeta v čustveni situaciji, ko je žal mogoča le še razveza. Delitev premoženja pogosto vodi v še hujši spor med vpletenima zakoncema, saj močna čustva jeze prevladajo nad še tako potrebnim razumom. Včasih zakonca, ki se znajdeta v hudi krizi šele v prihodnosti spoznata, da je bila zanju še najbolje kar se jima je v dani situaciji zgodilo, prav razveza. Delitev premoženja (delitev skupnega premoženja), ki sledi njuni travmatični izkušnji, polni čustvene napetosti, pa je zanju nemalokrat vir še hujših medsebojnih trenj. Žal so najbolj izpostavljeni predvsem otroci, saj na njihovo čustveno prizadetost izredno obremenilno vpliva prav razveza. Delitev premoženja, torej skupnega premoženja med zakoncema, naj bi zato potekala, če je le mogoče, na sporazumen način, ki je hkrati tudi mirnejši in prizanesljivejši tako do vseh vpletenih, torej tudi do njunih otrok. Sporazumna razveza zakonske zveze je torej razveza zakonske zveze, ki je možna le, če se zakonca sporazumeta tudi o vseh posledicah. Sporazumna razveza zakonske zveze je poleg navedenega mogoča le, če zakonca sodišču predložita pisen in od notarja overjen sporazum, kako bosta delila skupno premoženje.

 

Razveza delitev premoženja