Razdelitev premoženja

razveza zakonske zveze delitev premoženjaRazdelitev premoženja oziroma delitev premoženja je pogosto del razveznega postopka, katerega mnogi laično poimenujejo s pojmom razveza zakona. Delitev premoženja je pravni termin, ki ga ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Razdelitev premoženja je vsekakor mogoča na sporazumen način. Za mediacijo se lahko odločijo razvezani zakonci, ki se niso mogli dogovoriti o delitvi skupnega premoženja. V kolikor do razdelitve premoženja ne pride na podlagi sporazuma, je razdelitev premoženja mogoča tudi na podlagi tožbe za delitev skupnega premoženja. Če se razdelitev premoženja oziroma dogovor o delitvi premoženja doseže na sporazumen način, zakonca skleneta sodno poravnavo, ki je enaka pravnomočni sodni odločbi. Za razdelitev premoženja je pomembna informacija, da sta bivša zakonca (pa tudi izvenzakonska partnerja) prispevala enako k ustvaritvi skupnega premoženja. Zato velja, da sta deleža obeh zakoncev na skupnem premoženju enaka. To zakonito domnevo pa je mogoče, kot vsako drugo zakonito domnevo, izpodbijati in dokazovati drugačen prispevek k pridobitvi celotnega premoženja. Razdelitev premoženja je mogoča tudi na način, da se bivša zakonca o delitvi le tega sporazumeta pred notarjem, kjer napravita tudi notarski zapis glede delitve skupnega premoženja. Za razdelitev premoženja je pomembno tudi dejstvo, da pravica do ugotovitve in delitve skupnega premoženja, pridobljenega z delom v času trajanja zakonske zveze, ne pripada samo zakoncu, temveč tudi njegovim naslednikom, ker gre za stvarnopravne zahtevke. Pogosto je edina možna rešitev za umiritev zakonske krize prav razveza zakonske zveze. Delitev premoženja je pogosto povod za še hujša čustva jeze med sprtima zakoncema. Razveza in delitev premoženja sta vsekakor postopka, ki sodita v postopek razveze zakonske zveze.

RAZVEZA DELITEV PREMOŽENJA

razveza in delitev premoženjaPostopek razveze zakonske zveze dveh zakonskih partnerjev, ki ne želita več vztrajati v zakonski zvezi, na kratko imenujemo razveza. Delitev premoženja je naporen ter stresen postopek za oba izmed njiju. V določenem življenjskem obdobju je žal zaradi poglobljene medsebojne krize, mogoča zgolj še razveza. Delitev premoženja je delitev, ki jo je mogoče doseči na sporazumen način med bivšima zakoncema. Zakonca se pogosto ne strinjata oziroma ne sporazumeta, da je najboljši način rešitve njune zakonske krize razveza. Delitev premoženja je v tem primeru mogoča tudi na podlagi vložitve tožbe za delitev skupnega premoženja. Pri reševanju krize med zakoncema je pomembno varovati tudi skupne mladoletne otroke, katerim je pogosto težko pojasniti, da je med njunima staršema najboljša možna rešitev razveza zakonske zveze. Delitev premoženja med sprtima zakoncema je tudi za njune otroke nedvomno stresna in boleča izkušnja. Kot rečeno je največkrat edini način ureditve skrhanih medsebojnih zakonskih odnosov prav razveza. Delitev premoženja je mogoče doseči na sporazumen način, zato v primeru, ko pred pristojnim sodiščem že poteka postopek, zakonca pred sodiščem lahko skleneta sodno poravnavo. Kadar govorimo o razhodu zunajzakonskih partnerjev ne moremo uporabljati pojma razveza. Delitev premoženja pa seveda pride v poštev prav tako tudi ob razhodu zunajzakonskih partnerjev. Razveza in delitev premoženja sta izredno stresna za vso družino, saj je pogosto mogoča zgolj še razveza zakona. Delitev premoženja namreč predstavlja delitev skupnega premoženja bivših zakoncev, zaradi česar so čustva jeze pogosto še poglobljena ter izrazitejša.