PREPIS NEPREMIČNINE


Prepis nepremičnine je termin s katerim razumemo prenos lastninske pravice na nepremičnini. Prepis nepremičnine oziroma prenos lastninske pravice na nepremičnini lahko izvedemo s pomočjo različnih pogodb, pri čemer je najpogostejša prodajna pogodba. Prepis nepremičnine oziroma prenos lastninske pravice na nepremičnini prav tako lahko dosežemo s sklenitvijo darilne pogodbe, lastninska pravica na nepremičnini, pa prav tako preide tudi s sklenitvijo izročilne pogodbe (in ostalih pogodb). Prepis nepremičnine, ki ga opravimo s pomočjo različnih pogodb, na podlagi katerih preide lastninska pravica na nepremičnini, moramo vsekakor zaključiti z vpisom v zemljiško knjigo, saj je le ta na nepremičninskem področju, pridobitni način. Pri samem prepisu nepremičnine se v primeru pravno-poslovne pridobitve lastninske pravice dovoli vknjižba lastninske pravice na pridobitelja na podlagi zasebne listine, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo glede vknjižbe, ki se predlaga. Za prepis nepremičnine je torej zemljiškoknjižno dovolilo izrednega pomena. Prepis nepremičnine oziroma prenos lastninske pravice na nepremičnini, pa se vsekakor tesno prepleta tudi s plačilom davkov. Davek na dediščine in darila (davek na darilno pogodbo nepremičnine) ureja Zakon o davku na dediščine in darila. Davčna obveznost glede davka na dediščine in darila (davek na darilno pogodbo nepremičnine) nastane na dan sprejema darila.


LASTNINSKA PRAVICA NA NEPREMIČNINI

 

Lastninska pravica na nepremičnini je v SPZ opredeljena kot pravica imeti neko stvar (v tem primeru nepremičnino) v posesti, jo uporabljati in uživati na najobsežnejši način ter z njo razpolagati. Lastninska pravica na nepremičnini je opredeljena prek treh lastninskih upravičenj, in sicer pravice do posesti, pravice do uporabe in uživanja nepremičnine ter pravice do razpolaganja z nepremičnino. Tudi lastninska pravica na nepremičnini, kot najpomembnejša in najobsežnejša stvarna pravica, ne more biti vezana na rok ali pogoj. Glede nepremičnin velja to pravilo absolutno, kar pomeni, da ni možen začasni ali pogojni prenos lastninske pravice na nepremičnini.  Lastninska pravica na nepremičnini pozna tudi celo vrsto omejitev, ki so deloma postavljene v javnem in deloma zasebnem interesu.

 

DARILNA POGODBA ZA NEPREMIČNINO


Darilna pogodba za nepremičnino je pogodba, s katero se ena oseba (darovalec) zaveže na drugo osebo (obdarjenca) neodplačno prenesti lastninsko ali drugo pravico ali na drugačen način v breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja. Darilna pogodba za nepremičnino mora biti sklenjena v pisni obliki. Če je darilna pogodba za nepremičnino sklenjena med zakoncema, pa mora biti sklenjena v notarskem zapisu. Darilna pogodba za nepremičnino se lahko prekliče. Razlogi za preklic darilne pogodbe za nepremičnino so preklic zaradi stiske, zaradi hude nehvaležnosti ali pa pozneje rojenih otrok.

 

odvetnik za nepremičninedarilna pogodba za nepremičnino