PRAVO NEPREMIČNIN

Odvetnik za nepremičninsko pravoPravo nepremičnin je ena izmed vej prava, ki je v vsakdanjem življenju zelo uporabna in hkrati koristna. Pravo in nepremičnine gredo pravzaprav z roko v roki, saj morajo biti prodaja, prenos, najem in druge obremenitve nepremičnine, pravno urejeni. Brez pravne ureditve bi pri razpolaganju z nepremičninami prihajalo do kaosa. S pravom nepremičnin se ukvarja veja stvarnega prava.
Pravo nepremičnin se torej ukvarja s pravnimi pravili in instituti, ki urejajo predvsem različne oblike lastništva nepremičnine in njihov prenos. Zraven tega, da mora odvetnik za nepremičninsko pravo do potankosti poznati vso zakonodajo, ki pravo nepremičnin ureja, mora za doseganje uspehov, poznati tudi sodno prakso, ki se nanaša na dano tematiko.
Stvarno pravo – in s tem tudi nepremičninsko pravo – temelji na kompleksnih zakonih in predpisih, ki so včasih težko razumljivi tudi strokovnjakom, hkrati pa je za posameznika izjemnega pomena, saj z lastninsko pravico na nepremičnini predstavlja eno izmed absolutnih pravic, ki jih ima posameznik nasproti tretjim osebam. Zato je pomembno, da se pred odločitvijo o prenosu lastninske pravice na nepremičnini ali drugem posegu vanju, posvetujemo z odvetnikom za nepremičninsko pravo, ki nam bo znal svetovati in nas usmerjati.

Odvetnik za nepremičninsko pravo sodeluje pri sestavi pogodb o:
• prodaji,
• nakupu,
• oddaji,
• najemu,
• zastavi,
• drugih obremenitvah nepremičnine.

Pravo in nepremičnineV Odvetniški pisarni Žagar vam ponujamo kvalitetno in strokovno svetovanje o pravu nepremičnin. Z odličnim poznavanjem zakonodaje, sodne prakse in prava zemljiške knjige odvetniki za nepremičninsko pravo poskrbimo, da je nepremičninski posel, ki ga naša stranka sklepa, zanjo varen, hiter ter stroškovno najugodnejši.
Na področju prava nepremičnin vam odvetniki za nepremičninsko pravo nudimo pomoč in svetovanja pri pripravi pogodb o prodaji, nakupu, najemu, oddaji, zastavi ali drugi obremenitvi nepremičnine. Svetujemo vam tudi pri oblikovanju etažne lastnine. Na nas pa se lahko obrnejo tudi upravljalci večstanovanjskih stavb, ki se dan danes vse večkrat soočajo z vse bolj nestrpnimi lastniki stanovanj in njihovimi konflikti.