Potreba po pravnih nasvetih iz delovnega prava je vse večja

Pravno svetovanje je iskano tudi na področju družinskega in dednega prava

V naši odvetniški družbi se poleg delovnega prava ukvarjamo tudi s številnimi drugimi pravnimi področji. Med drugim tudi z družinskim in dednim pravom. Na področju družinskega prava odvetnica največkrat dobiva vprašanja o ločitvi oziroma razvezi zakonske zveze, ki lahko pri nas poteka sporazumno ali pa na tožbo. Novost, ki se po uvedbi Družinskega zakonika uvaja je ta, da lahko zakonca svojo zakonsko zvezo razvežeta kar pred notarjem v kolikor nimata skupnih otrok mlajših od 18 let in sta se predhodno dogovorila tudi o delitvi premoženja. Nemalokrat stranke pravno svetovanje potrebujejo tudi v primeru skupnih otrok, saj se partnerja ne moreta sporazumeti o skrbništvu ter plačevanju preživnine.

Pravno svetovanje je zelo zaželeno tudi na področju dednega prava. Velikokrat se odvetniki ukvarjamo z instituti nujnega deleža, nemalokrat pa se pojavljajo tudi vprašanja o izpodbijanju oporoke. Dediči, ki se ne strinjajo z vsebino oporoke, jo velikokrat želijo izpodbiti, kar pomeni, da želijo doseči to, da oporoka ne bi ostala v veljavi. Oporoko je mogoče izpodbijati iz različnih razlogov. Pred odločitvijo o izpodbijanju oporoke bo odvetnica oporoko pregledala in ugotovila ali ima oporoka vse formalne in vsebinske sestavine, da jo sploh lahko štejemo za oporoko. Pogosto je težava v pričah pri pisni oporoki, ali pa pri pisanju oziroma podpisu pri lastnoročni oporoki. Težava lahko nastane tudi zaradi nezadostnih opisov dedičev, ki jih potlej zapuščinsko sodišče ne more določit, vse to pa so lahko razlogi, zaradi katerih se oporoka izpodbija.