RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE : IZREDNO TEŽKO OBDOBJE ZA MLADOLETNE OTROKE

Razveza zakonske zveze je področje, ki ga ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Razveza zakonske zveze je izredno pogosta, do nje pa pripelje nezadovoljstvo v zakonu. Spor med zakoncema je pogosto tako hud, da je razveza zakonske zveze hkrati tudi edina možna rešitev. Razveza zakonske zveze je mogoča z vložitvijo tožbe pred pristojnim sodiščem, le to pa je mogoče doseči tudi s zumom med zakoncema. Razveza zakonske zveze je mogoča zaradi nevzdržnosti zakonske zveze, zaradi česar le to lahko zahteva kateri koli izmed sprtih zakoncev. Razveza zakonske zveze, ki jo zakonca dosežeta na sporazumen način, je vsekakor lažji način, saj je razveza zakonske zveze na podlagi tožbe veliko težja za vse vpletene, saj nemalokrat preide v medsebojno žaljenje med vpletenima zakoncema. Razveza zakonske zveze je vsekakor dogodek, ki močno prizadene prav otroke sprtih zakoncev. Mnogi navedeni pojem laično poimenujejo ločitev. Razveza zakonske zveze je vsekakor pravilnejši, predvsem pa strokovnejši izraz kot termin ločitev. Razveza vsekakor predstavlja stresno ter mučno obdobje med dvema partnerjema. V življenju pogosto pride do situacije, ko je mogoča le še razveza zakona. Postopek razveze zakonske zveze poteka pred pristojnim sodiščem. Pogosti so torej primeri, ko zakonska zveza postane nevzdržna ter je najboljša rešitev prav razveza zakona. Postopek se prične z vložitvijo tožbe ali sporazuma na pristojno sodišče.

SPORAZUMNA RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE

Razveza zvezeSporazumna razveza zakonske zveze je vsekakor mirnejši način reševanja spora in urejanja medsebojnih razmerij med zakoncema. Sporazumna razveza zakonske zveze je način, ki terja veliko mero potrpljenja in razuma, kateri velikokrat pripomore k mirnejšemu razhodu zakonskih partnerjev. Sporazumna razveza zakonske zveze je tako mogoča v primeru, ko oba zakonca premoreta veliko mero razuma, mirnosti in modrosti. Sporazumna razveza zakonske zveze je torej odraz razumnega reševanja spora med zakoncema, zaradi česar pravimo, da je sporazumna razveza zakonske zveze med drugim tudi odraz določene osebnostne zrelosti oziroma moči izogniti se čustvom jeze, ki so vsekakor vedno prisotna.

RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE S TOŽBO

Sporazumna razvezaRazveza zakonske zveze s tožbo je drugi način razveze zakonske zveze, ko ranjena čustva obeh zakoncev, ali pa enega izmed njiju, uidejo nadzoru. Razveza zakonske zveze s tožbo je tako mogoča, ko kateri koli izmed zakoncev na pristojno sodišče vloži tožbo na razvezo zakonske zveze. Razveza zakonske zveze s tožbo je mogoča zaradi nevzdržnosti zakonske zveze, ne glede na to, kdo oziroma kateri izmed zakoncev je za nevzdržnost kriv. Razveza zakonske zveze s tožbo je izjemno stresna, saj v vlogah, posredovanih sodišču, prevladujejo čustva jeze. Razveza zakonske zveze s tožbo vedno poteka pred pristojnim sodiščem.