Pogodbo o zaposlitvi ureja delovna zakonodaja RS

Pogodba o zaposlitvi je pogodba, s katero se sklene delovno razmerje. V skladu z našo delovno zakonodajo se pogodba o zaposlitvi praviloma sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom, kar znaša 40 ur na teden, lahko pa se pogodba o zaposlitvi sklene tudi za krajši delovni čas od polnega.

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas

Zaradi vedno večje potrebe po fleksibilnosti dela pa so vedno pogostejše pogodbe, ki odstopajo od standardne oblike, kot denimo pogodba o zaposlitvi za določen čas. V kolikor v pogodbi o zaposlitvi ne najdemo določila o tem, ali je pogodba sklenjena za določen ali za nedoločen čas, se razume, da je pogodba sklenjena za nedoločen čas. V primeru, da je pogodba sklenjena za določen čas, se lahko le-ta podaljšuje za obdobje dveh let, po preteku dveh let pa mora delodajalec delavcu ponuditi pogodbo za nedoločen čas. Tudi, če delavcu ta ni bila ponujena, delo pa delavec nemoteno opravlja naprej, se šteje, da je med delavcem in delodajalcem sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v pisni obliki. V kolikor delodajalec delavcu pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki ne izroči, je v prekršku. Hkrati pa je potrebno opozoriti, da pisna oblika ni pogoj za obstoj in veljavnost pogodbe o zaposlitvi, saj je enako veljavna tudi pogodba, ki se sklene ustno ali kako drugače. Na tak način delovna zakonodaja ščiti delavca, kot šibkejšo stranko v tem razmerju.

 

Pravni nasveti iz delovnega prava so iskani vse pogosteje

Delovna razmerja in pogodbe o zaposlitviDelovna zakonodaja Republike Slovenije vsebuje še številne druge institute, ki urejajo razmerje med delavcem in delodajalcem. Odvetnik za delovna razmerja posameznikom pomaga zasledovati pravice in opozarjati na dolžnosti, ki jih delovna zakonodaja v Republiki Sloveniji ponuja oziroma določa. Poleg tega pa se odvetnik za delovna razmerja dotika tudi drugih področji delovnega prava, kot so na primer kolektivna delovna razmerja, razmerja med delovci in sindikati ter druga.

Seveda se po pravne nasvete iz delovnega prava zatečejo tudi osebe, ki jim je bila pogodba o zaposlitvi nenadoma odpovedana. V tem primeru je najbolje poiskati pomoč odvetnika, ki bo znal celotno situacijo objektivno oceniti, hkrati pa bo v največji možno meri poskrbel za zaščito naših interesov. Odvetnik za delovno pravo pa ponuja svoje nasvete in pomaga tudi pri vprašanjih plače oziroma neizplačila le-te, regresov oziroma neizplačilov regresov za letni dopust, pravici do odpravnine, odpovedi pogodbe o zaposlitvi, mobingu (šikaniranje) delavca na delovnem mestu, odmeri letnega dopusta in drugih vprašanjih, ki se v delovnem razmerju velikokrat pojavijo.