Odvetniška pisarna Žagar v Ljubljani ima širok spekter delovanja

Pravo zajema veliko različnih področij, ki jih ureja veliko število najrazličnejših zakonov in podzakonskih aktov, ki jih mora odvetnik v namen dobrega zastopanja svoje stranke natančno poznati. V odvetniški pisarni Žagar se ukvarjamo z zastopanjem svojih strank na različnih področjih prava; tako se ukvarjamo s prodajnimi pogodbami pri nepremičninskem pravu, z dedovanjem, odškodninskim pravom, zakonskimi zvezami, delovnimi razmerji, nenazadnje pa tudi z ustavnimi pritožbami.

Odvetniška pisarna Žagar

Nepremičninsko pravo je nepredvidljivo in široko področje

Področje nepremičninskega prava je izjemno razgibano in od odvetnikov v Ljubljani za dajanje pravnih nasvetov iz tega področja zahteva izjemno dobro poznavanje zakonskih določb, ki so na tem področju prava v Republiki Sloveniji še zmeraj izjemno široke. V odvetniški pisarni Žagar lahko svojim strankam pomagamo z različnimi pravnimi nasveti s področja nepremičninskega prava – tako v zvezi z nakupom, prodajo, menjavo oz. prometom z nepremičninami ter njihovim financiranjem. Ker je na področju prodaje nepremičnin vse več goljufij je nakup nepremičnine potrebno obravnavati kot rizični posel, česar se v naši odvetniški pisarni dobro zavedamo in strankam svetujemo v skladu s tem zavedanjem.

Odvetniki v Ljubljani se ukvarjamo tudi s širokim področjem dedovanja

Dedno pravo je eno od temeljnih civilno pravnih vej, s pomočjo katerega urejamo prehod pravic iz umrlega oz. zapustnika na potomce oz. dediče. Dedno pravo ureja Zakon o dedovanju, kjer je področje tudi v celoti urejeno. Potrebno se je zavedati, da je dedno pravo izjemno zapleteno področje, zato je v primeru kakršnih koli vprašanj ali dilem vedno priporočljivo pridobiti pravni nasvet pri odvetniku, s pomočjo katerega boste lahko v primeru smrti družinskega člana učinkovito zaščitili svoje premoženjske pravice, ki vam jih dedno pravo nudi.

S pravnimi nasveti v odvetniški pisarni Žagar pomagamo tudi pri razvezi zakona

Spori med partnerji so še posebej neprijetni, sploh v primeru kadar pride do razveze zakonske zveze. Seveda pa se mora vsak posameznik zavedati, kako zelo pomembno je, da tudi v takšnih trenutkih trdno zaščiti sebe in svoje premoženje, ki ga je v letih zakona prinesel v zakonsko zvezo. Če je le mogoče, si je bolje spor prizadevati rešiti sporazumno z medsebojnim popuščanjem, ker se je le na ta način možno izogniti hudim zameram, ki običajno najbolj prizadenejo tiste najšibkejše – otroke. V nasprotnem primeru pa je potrebno čim bolj zavarovati koristi otrok in v tej smeri narediti vse, kar je možno. Tudi v primeru razveze zakonske zveze – tako sporazumne, kot tudi razveze na tožbo – v odvetniški pisarni Žagar svojim strankam pomagamo s pravnimi nasveti, kako najbolje zaščititi sebe, svoje najdražje in svoje premoženje. Seveda pri procesu razveze zakonske zveze ne sodelujemo zgolj pri delitvi premoženja, ki je velikokrat najbolj pereč problem razveze zakonske zveze, pač pa s svojimi pravnimi nasveti pomagamo tudi pri urejanju stikov z morebitnimi otroci, pa tudi glede plačevanja preživnine, tako za otroka kot za bivšega partnerja.

Odvetniki v Ljubljani pomagamo tudi pri odškodninah in ustavnih pritožbah

Svoje pravne nasvete dajemo tudi na področju odškodninskega prava. Odškodninsko pravo predstavlja področje, ki se ukvarja s povzročitvijo škod in škodnih dogodkov. Škoda je po definiciji prikrajšanje, ki nastane zaradi posega v pravno zavarovane dobrine nekoga drugega. Deli se na premoženjsko in nepremoženjsko škodo. V naši odvetniški pisarni svojim strankam pomagamo s pravnimi nasveti v obeh primerih škode.  Pri odškodninskem pravu pa je prav tako izjemno pomembno ločevati med subjektivno in objektivno odgovornostjo posameznika. V nekaterih primerih zakonodaja predpisuje obvezno zavarovanje za morebitno povzročeno škodo, kot je to urejeno na področju cestnega prometa, zavarovanje določenih dejavnosti.

Najbolj zahteven del pravosodnega sistema pa vsekakor predstavljajo ustavne pritožbe. V odvetniški pisarni Žagar se ukvarjamo tudi z ustavnimi pritožbami in tako poskrbimo, da je pravici zadoščeno ter da so vsi pravni akti sprejeti v Republiki Sloveniji tudi legitimni in v skladu z Ustavo.

Pravni nasveti o dedovanju

Pri dajanju pravnih svetov in opravljanju drugih se v odvetniški pisarni Žagar ravnamo po načelih in pravilih kodeksa odvetniške poklicne etike, ki med drugim vključuje tudi korektnost, poštenost, zanesljivost in prijaznost, vedno pa je spoštovana dolžnost varovanja poklicne tajnosti, podatki, ki nam jih stranka zaupa, pa so pri nas tako varni. Našo stranko o poteku zadeve redno obveščamo, na njeno željo pa ji posredujemo tudi vse pisne izdelke, ki smo jih pridobili tekom postopka. Vedno je možen tudi vpogled v stanje zadeve, stranko pa si prizadevamo čim bolj razumljivo poučiti o dejanskem stanju in pravnih vprašanjih. Poleg zastopanja pred sodišči, upravnimi državnimi in drugimi organi, odvetniška pisarna zagotavlja korektno svetovanje in poizkuša ter pomaga spore reševati še pred pričetkom postopka na sodišču.

V primeru dodatnih vprašanj se lahko na nas obrnete tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem pojasnili več o storitvah, ki jih v naši odvetniški pisarni ponujamo ter se z vami dogovorili za termin srečanja, v kolikor bomo skupaj ugotovili, da to predstavlja pravo rešitev za vas.