Odvetniki za družinsko pravo delujemo na več področjih znotraj iste veje prava

V naši odvetniški pisarni se ukvarjamo z več področji prava. Ponujamo vam nasvete glede nepremičnin, dedovanja in drugih civilno pravnih ter obligacijskih razmerij. Prav tako pa se v naši pisarni v Ljubljani odvetniki ukvarjamo z družinskim pravom.
Ker družinsko pravo obsega širok spekter predpisov, je nujno potrebno, da smo odvetniki za družinsko pravo dosledno seznanjeni z vsakim od njih ter jih znamo uporabljati v različnih situacijah in različnih postopkih. Zaradi obširnosti določb in področji družinskega prava nasploh, je delo odvetnikov nemalokrat zahtevno in kompleksno.


Kaj delo odvetnika za družinsko pravo pravzaprav zajema?

odvetniki za družinsko pravo

Odvetniki za družinsko pravo strankam nudimo pomoč pri postopku razveze in pri posledični delitvi premoženja. Poskrbimo tudi za pravično dodelitev preživnine, v kolikor se ta zahteva in je zahteva do nje upravičena. Prav tako pomagamo pri postopku dodelitve skrbništva nad otrokom enemu izmed staršev v primeru razveze. Seveda pa odvetniki za družinsko pravo poskrbimo tudi za dokumente v primeru sporazumne razveze zakoncev. V primeru, da sporazuma o ločitvi zakonske zveze ni mogoče doseči, odvetniki poskrbimo za pripravo in vložitev tožbe na razvezo zakonske zveze. 

Po ločitvi nemalokrat prihaja do neplačevanja ali vsaj nerednega plačevanja preživnine. Odvetniki družinskega prava poskrbimo oz. zagotovimo pravilno izplačevanje le-te.
Odvetniki za družinsko pravo pa delujemo tudi v primeru nasilja v družini. Naša naloga je poskrbeti za ustrezno pravno zaščito zakonca oz. otroka pred nasilnim partnerjem.

Odvetniki za družinsko pravo v Ljubljani se zavzemamo za pravice otrok in njihove koristi

Ker je Slovenija kot članica EU in Sveta Evrope prav tako podpisnica nekaterih mednarodnih konvencij in drugih aktov, ki so namenjeni predvsem družinskemu pravu otrok in zaščiti njihovih pravic – tukaj je potrebno izpostaviti Konvencijo o otrokovih pravica – se odvetniki za družinsko pravo nemalokrat znajdemo v vlogi kolizijskega skrbnika, ki se ga otroku določi, kadar njegovi interesi pridejo v navzkrižje z interesi staršev oz. zakonitih zastopnikov.


Odlični odvetniki za družinsko pravo v Ljubljani

V naši odvetniški pisarni v Ljubljani, vas bomo pričakali odlični odvetniki za družinsko pravo, ki se bomo spopadli z vsakim vašim problemom. Ob strokovnem reševanju problema vam bo pravnica za družinsko pravo zmeraj nudila tudi moralno oporo. Pri družinskih razmerjih so čustva zmeraj prisotna in prav zato je nujno potrebno, da za reševanje sporov v družini posežete po človeku, ki je poln strokovnega znanja, hkrati pa v razmerja ni čustveno vpleten. Pokličite nas po telefonu ali nam pišite po e-pošti in se z odvetniki za družinsko pravo dogovorite za termin v naši pisarni v Ljubljani.