ODVETNIKI LJUBLJANA


Odvetniki ljubljanaOsebe, ki so diplomirani pravniki ter so opravile tudi državni pravosodni izpit, prejmejo naziv odvetniki. Ljubljana je glavno mesto Slovenije, ki ima tudi Pravno fakulteto v Ljubljani.

Osebe, ki imajo veliko pravnega znanja, imenujemo odvetniki. Ljubljana je vsekakor mesto z velikim številom odvetniških pisarn. Osebe, ki so pogosto tudi specializirane za različna pravna področja, so odvetniki. Ljubljana pa nedvomno ni edino mesto v Sloveniji, ki ima pravno fakulteto. Mnogi študentje prava želijo postati prav odvetniki. Ljubljana je sicer mesto z velikim številom odvetnikov verjetno tudi zaradi dejstva, da je to hkrati tudi največje slovensko mesto.

Osebe, ki za svoj poklic potrebujejo opravljeno pravno fakulteto ter državni pravosodni izpit, pa niso zgolj odvetniki. Ljubljana je hkrati tudi mesto, v kateri se nahaja enota Evropske pravne fakultete. Osebe, ki so specializirane za področje kazenskega prava, ljudje laično imenujejo kazenski odvetniki. Ljubljana pa vsekakor ni mesto, v katerem se nahaja tudi glavni sedež Evropske pravne fakultete, saj se le ta nahaja v Novi Gorici.  Osebe, ki so diplomirale bodisi na Pravni fakulteti v Ljubljani bodisi na Pravni fakulteti v Mariboru ter so opravile državni pravosodni izpit, opravile pa so tudi leto dni kandidature za odvetnika v odvetniški pisarni, prejmejo naziv odvetniki.

Ljubljana je vsekakor čudovita prestolnica Slovenije, ki študentom nudi številne možnosti pravnega študija.


DOBER ODVETNIK ZA DEDNO PRAVO


dober odvetnik za dedno pravoDober odvetnik za dedno pravo je odvetnik, ki vsekakor zelo dobro pozna Zakon o dedovanju. Dober odvetnik za dedno pravo bo nedvomno znal natančno pojasniti krog oseb, ki sodijo v prvi, drugi ter tretji dedni red. Dober odvetnik za dedno pravo bo pojasnil tudi razliko med dedovanjem na podlagi oporoke ter dedovanjem na podlagi zakona. Dober odvetnik za dedno pravo bo stranki natančno pojasnil prehod zapuščine na dediče ter jo tudi poučil o možnosti odpovedi dediščini. Dober odvetnik za dedno pravo bo prav tako pojasnil institut nujnega dedovanja in nujnega deleža ter krog nujnih dedičev, ki je vsekakor zapleteno pravno področje. Dober odvetnik bo pojasnil, da je nujno dedovanje del zakonitega dedovanja. Dober odvetnik bo tako stranki natančno pojasnil, da za nujne dediče torej veljajo vsa pravila, ki veljajo za zakonite dediče.Nekateri odvetniki v Ljubljani so specializirani tudi za področje dednega prava, kar nedvomno velja za odvetniško pisarno Žagar.

Odvetniki v Ljubljani so specializirani za različna pravna področja, med katera sodi tudi dedno pravo. Odvetnik v Ljubljani, specializiran za področje dedovanja, bo vsekakor znal pojasniti razlike med posameznimi vrstami oporok. Odvetnik v Ljubljani, ki se dobro spozna na Zakon o dedovanju, bo stranki pojasnil, da je način sestave posamezne vrste oporoke izrednega pomena, saj je napačno sestavljena oporoka lahko tudi neveljavna.