Kaj vse premore kvalitetna odvetniška pisarna?

Odvetniške pisarne po Sloveniji se ukvarjajo z najrazličnejšimi pravnimi sferami. Odvetniki morajo brez izjeme poznati vsa pravna področja, saj se pravne sfere velikokrat prepletajo, vendar se navadno odvetniki specializirajo za področje, ki jih zanima in delujejo pretežno v njem, kar seveda ne pomeni, da odvetniki drugih pravnih področij ne poznajo. Seveda pa samo poznavanje prava ni edino, kar naredi odvetnika uspešnega. Odvetnik mora biti tudi vreden zaupanja, delovati mora korektno in narediti kar lahko, da poskrbi za interes svoje stranke.

Odvetniške pisarne se ukvarjajo tudi z razvezami zakonskih zvez

Odvetniki za družinsko pravo se ukvarjajo z najrazličnejšim instituti, ki jih ponuja Družinski zakonik. Največkrat se bodo odvetniki za družinsko pravo ukvarjali z razvezo zakonske zveze, ki predstavlja dober razlog za obisk odvetniške pisarne, saj bomo lahko tako kvalitetno zavarovali naše premoženje in druge pravice, ki jih imamo. Prav delitev premoženja je največkrat predmet spora, ko do razveze zakonske zveze dejansko pride. Po zakonu skupno premoženje zakoncev pripada zakoncema skupaj. Na skupnem premoženju zakoncev deleži vsakega od njiju niso določeni. Zakonec ne more razpolagati s svojim nedoločenim deležem na skupnem premoženju s pravnimi posli med živimi, zlasti ga ne more odsvojiti ali obremeniti. Na stvareh iz skupnega premoženja imata zakonca skupno lastnino. Po novem Družinskem zakoniku lahko zakonca delitev skupnega premoženja uredita pogodbeno ali pa ostaneta pri zakonskem režimu. Zakonca lahko v pogodbi o ureditvi premoženjskopravnih razmerij določita tudi način delitve skupnega premoženja – dogovorita se lahko o višini deležev na skupnem premoženju. Hkrati lahko v pogodbi sporazumno uredita tudi druga premoženjska razmerja tako za čas trajanja zakonske zveze kakor tudi za primer razveze. V kolikor pa zakonca ne skleneta pogodbe, je potrebno ostati pri zakonskem režimu delitve premoženja. Zakoniti premoženjski režim med zakoncema je režim premoženjske skupnosti za skupno premoženje zakoncev in režim ločenega premoženja za posebno premoženje vsakega od zakoncev. Kot že rečeno, skupno premoženje pripada obema zakoncema skupaj in na njem ni določenih deležev in se mora zato na njem opraviti delitev premoženja, v sklopu katere se določijo deleži posameznega partnerja. Vendar delitev premoženja ni edina težava, s katero se zakonca ob razvezi soočata. Odvetniško pisarno je priporočljivo obiskati tudi v primeru sporov o skrbništvu nad otroci, preživnino in stikih starša, ki skrbništva nima. V primeru otroka se je potrebno skozi ves postopek razveze zavedati, da je nujno poskrbeti za otroka in njegove koristi.

Odvetniško pisarno ljudje obiščejo ob pričetku zapuščinskega postopka

V odvetniških pisarnah se odvetniki ukvarjajo tudi z dednim pravom. Gre za relativno pereče področje, kjer se navadno klešejo pravice najožjih družinskih članov, zato je pomoč odvetnika za dedno pravo še kako priporočljiva, saj nam lahko družinska razmerja včasih zameglijo našo presojo in s tem odločitev. Odvetnik za dedno pravo bo poskrbel, da bodo naši interesi zavarovani, postopek dedovanja pa bi stekel kar se da gladko. Ko bomo obiskali odvetniško pisarno, nas bo odvetnik najprej vprašal, ali je zapustnik zapisal oporoko. Če jo je, se le ta pregleda in ugotovi ali je veljavna ali ne. Če zapustnik ni zapustil oporoke se deduje po zakonu. Tudi v primeru oporoke pa imajo najožji družinski člani zapustnika določene pravice, ki jih bo odvetnik varoval, pomagal pa nam bo tudi pri tem, kolikšen davek nam bo od dediščine potrebno plačati.

Obisk odvetniške pisarne je mogoč tudi v kolikor se pojavi želja spisati oporoko

Seveda pa se pomoč odvetnika za dedno pravo velikokrat poišče tudi v primeru želje po sestavi oporoke, v odvetniški pisarni pa se lahko napisana oporoka največkrat tudi shrani. Oporoka je neveljavna v kolikor je sestavljena ali oblikovana v nasprotju z zakonom, bodisi iz razloga oblike ali vsebine. Odvetnik za dedno pravo to področje pozna, posledično pa bo poskrbel, da bo oporoka spisana korektno in natančno. Ker pride med dediči pogosto do očitkov, da se je oporoka izgubila, da je ponarejena oz. da je zaradi druge pomanjkljivosti neveljavna, lahko s sestavo in hrambo oporoke pri odvetniku za dedno pravo in vpisu v centralni register oporok takšne dednopravne zaplete vnaprej preprečimo.

Odvetniške pisarne po Sloveniji se ukvarjajo tudi z nepremičninskim pravom

Stranke pa odvetniško pisarno obiščejo tudi v primeru nakupa oziroma prodaje nepremičnine. Gre za pravne posle, ki so za posameznika relativno veliki, zato je pomoč odvetnika za nepremičninsko pravo pri nakupu novega stanovanja ali hiše vsekakor priporočljiva. Odvetnik nam bo v sklopu nakupa nepremičnine sestavil ali pregledal kupoprodajno pogodbo in nam svetoval o morebitnih spremembah pogodbe. Seveda je potrebno izpostaviti tudi nujnost vpogleda v zemljiško knjigo, kjer bomo videli ali je nepremičnina, ki jo kupujemo prosta bremen in tako varna za nakup. Nikakor pa ne smemo pozabiti na plačilo davka, ki se opravi pri nakupu oziroma prodaji nepremičnine. Davek pri nakupu nepremičnine znaša 2%, navadno pa je za plačilo davka zavezan prodajalec nepremičnine, čeprav se stranki pogodbe lahko dogovorita tudi drugače.