Nepremičninski davek

Z nepremičninskim davkom država obdavči lastnike nepremičnin. Obdavči jih z upoštevanjem dveh kriterijev:

  • vrednostjo nepremičnine,
  • vrsto nepremičnine.

Nepremičninski davek se plačuje od prometa z nepremičninami – pri nakupu ali prodaji nepremičnine, pri njenem najemu ali menjavi, pa tudi pri dedovanju nepremičnine.

Nepremičninski davek je bil urejen v Zakonu o davku na nepremičnine, ki ga je Ustavno sodišče Republike Slovenije kasneje razveljavilo. Sledilo je nekaj sprememb, med drugim tudi prenehanje delitve stanovanjskih nepremičnin na rezidenčne in nerezidenčne. Spremenili so se tudi roki in načini za plačilo samega davka. Zakon o davku na nepremičnine torej ni več v veljavi, kljub temu pa je sam nepremičninski davek še zmeraj obvezen in je med drugim urejen v zakonu o davku na promet nepremičnin ter zakonu o stavbnih zemljiščih.

davek na dedovanjededovanje dolgov

Davek na dedovanje

Višina davka na dedovanje je odvisna od dednega reda, ki mu posameznik pripada. Plačilo davka na dedovanje ob dedovanju za prvi dedni red ni predpisano. V prvi dedni red štejemo tudi partnerja zapustnika, kljub temu, če zapustnik ob smrti ni imel potomcev in bi ga tako morali šteti v drugi dedni red. Drugi (starši zapustnika in njihovi potomci po vstopni pravici) in tretji dedni red (stari starši zapustnika ter njihovi potomci po vstopni pravici) pa imajo ob dedovanju nepremičnine obveznost do plačila nepremičninskega davka v različnih odstotkih.

 Višino davka na dediščino in darila ureja Zakon o davku na dediščine in darila. Pri nepremičninah se kot osnova za odmero davka na dedovanje nepremičnine vzame 80% vrednosti ocenjene po GURSU. Višina davka na dedovanje  nepremičnine je navedena v lestvici, ki jo najdemo v 8. členu prej omenjenega zakona.

V primeru dedovanja premičnin, kamor štejemo tudi denar in vrednostne papirje, in kadar premičnina ne presega vrednosti 5000eur, se davek ne plača.

V odvetniški pisarni Žagar vam bomo pomagali v primeru vprašanj in dvomov o nepremičninskem davku. Prav tako vam bomo svetovali, kaj storiti v primeru visokega davka na dedovanje nepremičnine.