Družinsko pravo je širok pojem, ki opredeljuje veliko pravnih razmerij

Družinsko pravo je skupek pravnih pravil in načel, ki urejajo zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, razmerje med starši oz. skrbniki in otroci, nasilje v družini, delitev premoženja pa tudi razvezo zakonske zveze. Kot vidimo, je družinsko pravo zelo široko pravno področje, za katerega mora dober odvetnik za družinsko pravo poznati ogromno pravnih predpisov, zakonov in podzakonskih aktov. Načela družinskega prava niso nujno trdno povezana z načeli civilnega prava. Slednje se najbolj izraža pri avtonomiji volje posameznika. Še največ avtonomije pušča pri sklepanju zakonske zveze, na drugih področjih pa jo omejuje.

družinsko pravo nasveti

Posameznikova zasebnost pravzaprav ni nikoli le njegova, saj država z različnimi predpisi, zakonskimi in podzakonskimi akti posega vanjo. Družinsko pravo je samo eno od področij, ki ga država ureja s svojimi predpisi. Zanj je najpomembnejši Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), seveda pa v to področje posegajo tudi drugi zakoni in predpisi.

Družinsko pravo – kot že ime pove – ureja družinska razmerja, definira položaj otrok v družini, položaj zakoncev in zunajzakonskih partnerjev do otrok, prav tako pa se opredeljuje tudi do priprave tožb oz. sporazumov glede ločitve ter do preživninske odgovornosti.

Slovenija je kot država članica EU in Sveta Evrope v okviru družinskega prava podpisnica številnih mednarodnih konvencij in drugih dokumentov, ki ščitijo pravice otrok – tukaj je potrebno izpostaviti Konvencijo o otrokovih pravicah. Prav tako so v tej pravni panogi urejeni tudi instituti zastopanja oz. možnosti upravljanja mladoletne osebe s svojim premoženjem, varovanje njegovih pravic naproti skrbnikom ipd. Odvetnik za družinsko pravo je torej otroku lahko postavljen tudi kot kolizijski skrbnik, ki v primeru konflikta otrokovih interesov in interesov otrokovih zakonitih zastopnikov poskrbi za interese otroka.


Družinsko pravo in dedovanje

Zraven vsega naštetega pa družinsko pravo predstavlja tudi podlago za dedovanje po zakonu. Dedovanje po zakonu poteka na podlagi dednih redov, ki so odvisni od sorodstvenih vezi.
V Sloveniji poznamo tri dedne rede:
1. dedni red: zapustnikovi potomci, posvojenci in njihovi potomci ter zapustnikov zakonec oz. zunajzakonski partner,
2. dedni red: zapustnikovi starši, posvojitelj in njihovi potomci (zapustnikovi bratje in sestre) dedujejo polovico ter zakonec oz. zunajzakonski partner,
3. dedni red: zapustnikovi dedi in babice in njihovi potomci.


Strokovni nasveti iz družinskega prava

V odvetniški pisarni Žagar vam ponujamo strokovne nasvete iz družinskega prava. Svetovali vam bomo glede sklepanja in razdora zakonskih zvez, delitve premoženja, skrbi za otroka. Pomagali vam bomo tudi glede preživnin.
Za vsa dodatna vprašanja smo zmeraj dostopni na naši telefonski številki, ki jo najdete na spletni strani. Prav tako nas lahko kontaktirate po e-mail naslovu in nam zaupate vaše težave. Še posebej pa priporočamo obisk v naši odvetniški pisarni družinskega prava v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali z nasveti iz družinskega prava in tudi z nasveti na drugih področjih.
V naši pisarni pa vam zraven nasvetov iz družinskega prava podajamo tudi nasvete glede zakonitega in oporočnega dedovanja.