Kaj je davek na nepremičnine in kako se izračuna

Zakon o davku na nepremičnineZ davkom na nepremičnine država obdavči lastnike nepremičnin. Obdavči jih z upoštevanjem dveh kriterijev:

  • vrednostjo nepremičnine,
  • vrsto nepremičnine.

 

Davek na nepremičnine je bil urejen v Zakonu o davku na nepremičnine, ki ga je Ustavno sodišče Republike Slovenije kasneje razveljavilo. Sledilo je nekaj sprememb, med drugim tudi prenehanje delitve stanovanjskih nepremičnin na rezidenčne in nerezidenčne. Spremenili so se tudi roki in načini za plačilo samega davka. Zakon o davku na nepremičnine torej ni več v veljavi, kljub temu pa je sam davek na nepremičnine še zmeraj obvezen in je med drugim urejen v zakonu o davku na promet nepremičnin.

 

Izračun davka na nepremičnine

Za izračun davka na nepremičnine je nujno potrebno preveriti, na koliko je naša nepremičnina ocenjena. Predpostavimo, da je bila ocenjena na 120.000eur. V prihajajočem letu bomo na nepremičnino plačali le od 80 odstotkov vrednosti nepremičnine – torej od 96.000eur. Davek na posameznika, ki v nepremičnini živi v tem primeru znaša 0,15 odstotkov (144eur).
Izračun davka na nepremičnine je potreben tudi v primeru oddajanja stanovanja v najem. Plačali bomo enak davek, kot je navedeno zgoraj. Do spremembe pride, če v stanovanju ne živi nihče. Takrat bomo plačali 0,5 odstotni davek (480eur).
Za nepremičnino v vrednosti do 500.000eur je davek na nepremičnino določen v vrednosti 0,15 odstotka od 80 odstotkov vrednosti nepremičnine. Nad vrednostjo 500.000eur pa davek na nepremičnino znaša 0,4 odstotka na 80 odstotno vrednost nepremičnine.

 

Plačilo davka na nepremičnine

Zavezanec za poravnavo davka na nepremičnine pri prodaji nepremičnine je prodajalec, davek na nepremičnino pa znaša dva odstotka. Lahko pa se stranki v pogodbi dogovorita tudi drugače – dvoodstotni davek lahko plača tudi kupec nepremičnine.
Koliko odstotkov davka na nepremičnino oz. na ustvarjen dobiček ob njeni prodaji bomo plačali, je odvisno od tega, koliko časa smo imeli nepremičnino v lasti:

  • 5 let – davek 25%
  • 5 let do 10 let – davek 15%
  • 10 let do 15 let – davek 10%
  • 15 let do 20 let – davek 5%
  • nad 20 let – obdavčitve več ni

 

Napoved moramo oddati 15 dni od dneva, ko smo nepremičnino prodali. Na podlagi napovedi nam bo davčno obveznost odmeril davčni organ.