Darilne pogodbe za nepremičnine

darilne pogodbe za nepremičnineDarilne pogodbe za nepremičnine so ena izmed najpogostejših oblik pogodb, ki se sklepajo na področju nepremičnin. Darilne pogodbe za nepremičnine so v Obligacijskem zakoniku opredeljene kot pogodbe, s katero se ena oseba (darovalec) zaveže na drugo osebo (obdarjenca) neodplačno prenesti lastninsko ali drugo pravico ali na drugačen način v breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja. Darilne pogodbe za nepremičnine so darilne pogodbe, ki imajo za predmet nepremičnino. Darilne pogodbe za nepremičnine, torej darilne pogodbe, ki imajo za predmet nepremičnino, morajo biti sklenjene v pisni obliki. Če se darilne pogodbe za nepremičnine sklepajo med zakoncema, pa morajo biti sklenjene v notarskem zapisu. Darilne pogodbe za nepremičnine morajo seveda vsebovati tudi zemljiškoknjižno dovolilo, pri čemer mora biti podpis darovalca overjen. Darilne pogodbe za nepremičnine se lahko, tako kot vse ostale darilne pogodbe, prekličejo. Preklic darila je mogoč zaradi stiske, zaradi hude nehvaležnosti ali zaradi pozneje rojenih otrok. Darilna pogodba in dedovanje sta pojma, ki sta različna hkrati pa se lahko prepletata. Darilna pogodba in dedovanje bosta tako predmet nadaljnjih člankov. Med družinskimi člani je najbolj običajna darilna pogodba za nepremičnino. Vzorec, ki ga morebiti dobite na internetu praviloma vsebuje le osnove, ki ne ustrezajo vsakemu dejanskemu stanju. Ljudje sicer menijo, da je najprimernejša darilna pogodba za nepremičnino. Vzorec oziroma pisanje darilnih pogodb na podlagi vzorca ni priporočljivo ter je celo nevarno, saj lahko pride do hudih zapletov. Vzorec darilne pogodbe za nepremičnino je najverjetneje mogoče dobiti na internetu, vendar je vsekakor presplošen in zato celo izredno škodljiv. Vzorec darilne pogodbe za nepremičnino, ki ga je mogoče dobiti na internetu pogosto pišejo tudi osebe brez pravnega znanja ter tudi s tega vidika ni priporočljiv. Zato je sestavo darilne pogodbe najbolje prepustiti odvetniku, ki se na področje nepremičninskega prava dobro spozna.

 

davek na darilno pogodbo nepremičnine

Davek na darilno pogodbo nepremičnine

Eno najpogostejših vprašanj glede pravne ureditve davkov je davek na darilno pogodbo. Nepremičnine so namreč pogosto predmet darilnih pogodb, pri čemer pa je seveda potrebno plačati tudi davek na darilno pogodbo. Nepremičnine, ki so predmet darilnih pogodb, so podvržene davku na dediščine in darila. Fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki prejme premoženje na podlagi darovanja, je zavezana plačati davek na darilno pogodbo. Nepremičnine, ki so predmet darilne pogodbe, so povržene davku na dediščine in darila, saj davčna obveznost nastane na dan sprejema darila. Mnoge najbolj zanima kako visok je davek na darilno pogodbo. Nepremičnine, ki jih nekdo dobi v dar, morajo biti sprejete s strani obdarovanca oziroma mora obdarovanec darilo sprejeti. Različne davčne stopnje pozna tudi davek na darilno pogodbo. Nepremičnine, ki so predmet obdavčitve po Zakonu o davku na dediščine in darila, se obdavčujejo glede na davčne stopnje, ki so različne glede na dedne redove.