Darilna pogodba za kmetijsko zemljišče

obrazec za prodajo kmetijskega zemljiščaDarilna pogodba za kmetijsko zemljišče je darilna pogodba, katere predmet je kmetijsko zemljišče. Zakon o kmetijskih zemljiščih vsebuje posebna pravila s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami. Tako je za veljavnost pogodbe o prometu s tovrstnimi nepremičninami potrebna odobritev upravne enote, polega tega pa navedeni zakon določa celo vrsto zakonitih predkupnih pravic. Med takšne pogodbe sodi tudi darilna pogodba za kmetijsko zemljišče. Objava ponudbe na upravni enoti pred sklenitvijo darilne pogodbe ni potrebna. Darilna pogodba za kmetijsko zemljišče je pogodba, s katero se darovalec zaveže na obdarjenca neodplačno prenesti lastninsko ali drugo pravico ali na drugačen način v breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja. Darilna pogodba za kmetijsko zemljišče se lahko sklene z zakoncem oziroma zunajzakonskim partnerjem, z otroki ali posvojenci, s starši ali posvojitelji, z brati oziroma sestrami, z nečaki ali nečakinjami in vnuki oziroma vnukinjami. Darilna pogodba za kmetijsko zemljišče se prav tako lahko sklene z zetom, snaho oziroma zunajzakonskim partnerjem otroka ali posvojenca, če so člani iste kmetije. Darilna pogodba za kmetijsko zemljišče se prav tako lahko sklene z nosilcem kmetije, ki je nosilec kmetije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo in je pridobil sredstva iz programa razvoja podeželja kot mladi prevzemnik kmetije, če od prevzema kmetije ni minilo več kot pet let. Darilna pogodba za kmetijsko zemljišče se lahko sklene tudi z lokalno skupnostjo ali državo.

Darilna pogodba kmetijsko zemljišče

Pogodba, s katero se darovalec zaveže na obdarjenca neodplačno prenesti lastninsko ali drugo pravico ali na drugačen način v breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja, je darilna pogodba. Kmetijsko zemljišče je lahko predmet darilne pogoje pod določenimi pogoji. Pogodba, pri kateri je potrebno upoštevati tudi možnost, da se darilo lahko prekliče, je darilna pogodba. Kmetijsko zemljišče, gozd in kmetija so predmet specifične pravne ureditve. Darilo za primer smrti je posebna darilna pogodba. Kmetijsko zemljišče je vsekakor predmet posebne pravne ureditve, pri čemer le to ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih. Pogodba za katero se zahteva pisna oblika, je darilna pogodba. Kmetijsko zemljišče, ki je opredeljeno kot zaščitena kmetija iz 2. člena Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev se v prometu ne sme deliti, razen v natančno določenih primerih. Primer zavezovalnega pravnega posla, ko je na upravni enoti potrebno vložiti vlogo, da odobritev pravnega posla za darovanje kmetijskega zemljišča ni potrebna, je darilna pogodba. Kmetijsko zemljišče, ki predstavlja zaščiteno kmetijo, pa terja drugačen postopek. V kolikor gre za promet z zaščiteno kmetijo, je potrebno vložiti vlogo za odobritev pravnega posla, ki ga mora odobriti upravna enota. Med specifične postopke sodi prodaja kmetijskega zemljišča. Postopek prodaje kmetijskega zemljišča je takšen, da mora lastnik, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, izročiti ponudbo v treh izvodih vsaki upravni enoti na območju, kjer to kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži. Med posebnimi ureditvami, ki jih ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih je tako tudi prodaja kmetijskega zemljišča. Postopek je takšen, da mora ponudba vsebovati natančno določene podatke. Obrazec za prodajo kmetijskega zemljišča je mogoče najti na internetu, vendar pa je takšen obrazec za prodajo kmetijskega zemljišča vsekakor presplošen ter se zgolj z izpolnitvijo le tega, ob morebitnih zapletih lahko pojavijo mnoge pravne težave. Formalnost, ki jo mora pred prodajo kmetijskega zemljišča natančno izpolniti lastnik zemljišča, imenujemo ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča. Obrazec je mogoče najti na internetni strani. Listina, ki jo upravna enota objavi na oglasni deski in na enotnem državnem portalu E-uprave, imenujemo ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča. Obrazec je mogoče najti tudi na spletni strani upravne enote.

Darilna pogodba