Darilna pogodba davek

darilna pogodba davek

Pogodba, ki mora vsebovati tudi zemljiškoknjižno dovolilo, je darilna pogodba. Davek, ki se tiče darilnih pogodb in obdarovanja, imenujemo davek na dediščine in darila. Pogodba, na kateri mora biti podpis darovalca overjen, je darilna pogodba. Davek na dediščine in darila ureja Zakon o davku na dediščine in darila. Pogodba, ki ima za predmet lahko tudi nepremičnino, je darilna pogodba. Davek na dediščine in darila oziroma davčna obveznost nastane na dan sprejema darila. Darilo velja za sprejeto ob podpisani darilni pogodbi, izročilni pogodbi, pogodbi o preužitku oziroma ob dejanskem sprejemu darila. Pogodba, ki se lahko sklepa tudi med zakoncema, je prav tako darilna pogodba. Davek oziroma prihodki od davka na dediščine in darilo pri podaritvi nepremičnin in pravic na nepremičninah pripadajo občini, kjer je nepremičnina. Pogodba, ki se lahko prekliče zaradi stiske, zaradi hude nehvaležnosti ali zaradi pozneje rojenih otrok, je darilna pogodba. Davek na dediščine in darila je različno visok, odvisen pa je od davčnih stopenj, ki so različne glede na dedne redove. Prvi dedni red je davka oproščen. Pogodba, s katero se ena oseba (darovalec) zaveže na drugo osebo (obdarjenca) neodplačno prenesti lastninsko ali drugo pravico ali na drugačen način v breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja, je darilna pogodba. Davek na dediščine in darila pa seveda pozna tudi davčne oprostitve. Davka je oproščeno darilo, ki jo prejme pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena na podlagi zakona za opravljanje verske, človekoljubne, dobrodelne, zdravstvene, socialno varstvene, izobraževalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti zaščite in reševanja, vendar le, če gre za darilo, ki je namenjeno opravljanju take dejavnosti pravne osebe. Pogodba, ki ima za predmet obdaritve nepremičnino in ki mora zato biti sklenjena v pisni obliki, je darilna pogodba. Davek na dediščine in darila se ne plača od podarjenega začasnega ali dosmrtnega užitka. Davek na darilno pogodbo oziroma davek na dediščine in darila se ne plača od tistega dela nepremičnine, na katerem obdarjenec po veljavnih predpisih ne more pridobiti lastninske pravice, pravice uporabe ali užitka. Davek na darilno pogodbo se davčnemu zavezancu odmeri z odločbo.

 

Davek od darilne pogodbe

davek od darilne pogodbe

Davek od darilne pogodbe je davek, ki ga pravilno imenujemo davek na dediščine in darila. Davek od darilne pogodbe oziroma davek na dediščine in darila ureja Zakon o davku na dediščine in darila. Davek od darilne pogodbe oziroma davek na dediščine in darila mora obdarjenec napovedati, kar imenujemo davčna napoved. Davčni zavezanec, ki prejme v dar premoženje, od katerega se plača davek, mora prejem darila napovedati v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti pri davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register. Davek od darilne pogodbe (davek na dediščine in darila) odmeri davčni urad in sicer v 30 dneh po prejemu davčne napovedi. Davek od darilne pogodbe oziroma davek na dediščino in darila se napove pri davčnem uradu, kjer nepremičnina leži. Davek pri darilni pogodbi oziroma višina davčne stopnje pri navedenem davku je odvisna od davčnih stopenj. Davek pri darilni pogodbi oziroma davčne stopnje davka na dediščine in darila so odvisne od dednih redov. Ena najpogostejših pogodb na področju nepremičninskega prava je darilna pogodba. Cena darilne pogodbe je odvisna od vrednosti nepremičnine. Sorodniki najpogosteje med seboj sklepajo pogodbo, ki jo imenujemo darilna pogodba. Cena darilne pogodbe je določena v odvetniški tarifi ter se torej od primera do primera razlikuje.